Back to All Events

Eliteudvalgsmøde den 14. april

Eliteudvalget holder møde i klubstuen torsdag den 14. april kl. 19.00 - 22.00.

Undlad venligst at benytte klubstuen på dette tidspunkt.