I takt med at Silkeborg Kajakklub oplever et meget stort aktivitetsniveau i disse år, er det nødvendigt at optimere brugen af vore nuværende fysiske rammer, heriblandt private bådepladser.

For at skabe plads til den stadig stigende efterspørgsel, på plads til aktive medlemmers kajakker, gennemføres i det kommende halvår et oprydningsarbejde og en udvidelse af pladser til private både.

Inden udgangen af 2014 skal alle private både som oplagres i Silkeborg kajakklub have et årsmærke. Årsmærke skal købes via vores hjemmeside og fornyes ved udløb. Informations mail udsendes til ejere af private både.

Samtidig med at, vi i SK får registreret alle private både, imødekommes også DKF´s sikkerhedsregler hvad angår mærkning af kajakker for identificering. Mærket skal derfor være synlig placeret på din kajak inden 1. januar 2015 og båden skal være registreret i SK båd database, med pladsnummer.

Med indførelse af nye retningslinjer for private bådpladser, får bådpladsudvalget mulighed for at rydde op i inaktive kajakker, hvilket er tiltrængt og vil kunne nedbringe den stadig stigende venteliste.

Det vil således fremover ikke være muligt at opbevare sin båd i klubbens bådhuse, hvis den ikke bliver brugt. Bådpladsudvalget vil bede dig om at fjerne din båd, hvis den vurderes at være inaktiv og du vil ikke kunne opretholde retten til bådpladsen.

Med håbet om din forståelse og om opbakning til en klub, der har plads til alle.

Venlig hilsen Bådpladsudvalget


Retningslinje for private bådpladser i Silkeborg Kajakklub

1.       Inaktive både fjernes af bådpladsudvalget, efter skriftlig henvendelse til ejer, på mail eller brev. Både betragtes som aktive når mindst 100 km. er registreret pr. år

2.       Både som synligt ikke bliver brugt eller mangler registret km., bliver betragtet som inaktive.

3.       Alle private både skal forsynes med SK årsmærke, som købes via hjemmeside og afhentes i klubben. Pris kr. 50 pr. år. 

4.       Private både uden årsmærke fjernes fra klubben.

Mærket er 127 mm X 76 mm

Mærket er 127 mm X 76 mm

5.       Mærket kan frit placeres synligt på kajakken, også inden i cockpit.

 

Salg af årsmærker på hjemmesiden. Mærker kan efterfølgende afhentes, i klubben, på forud annonceret dage.

De nye retningslinjer. er til gavn for de medlemmer som står på venteliste til en plads i klubben, de er et værktøj til bådpladsudvalget og mærkning er blevet et krav fra DKF.

Eventuelt overskud fra salg af årsmærker opspares på en bådplads fond. Som skal være med til løbende vedligeholdelse og udbygning klubbens af bådpladser.