Information om bådpladser

I Silkeborg Kajakklub oplever vi en stigende efterspørgsel efter at få en privat kajakplads i klubben, og meget få pladser der bliver ledige.

På generalforsamlingen den 13. marts 2019 er der derfor vedtaget nye retningslinjer for private bådpladser. Silkeborg Kajakklub vil med de nye retningslinjer nedbringe ventelisten ved at forbeholde de private bådpladser til aktive kajakroere.


Derudover arbejder bestyrelsen på, at der i 2019 bliver etableret nye private bådpladser.

Private både i klubben skal ifølge retningslinjerne være forsynet med et årsmærke, og dette skal være synlig placeret på kajakken. Dette sikrer også, at DKF´s sikker­hedsregler imødekommes, hvad angår mærkning af kajakker til identificering.

Årsmærket sørger hver afdeling for at påføre kajakkerne, når opkrævningen er sket hvert år den 1. november.


Her kan du tilmelde dig ventelisten såfremt du ønsker få en privat bådplads.