Gældende fra 1/4-2019 til 31/3-2020

0-18 år            kr. 1.350,-

19-24 år          kr. 1.700,-

25-59 år          kr. 1.700,-

+ 60                 kr. 1-700,-

Passive           kr. 400,-

Medlemmer fra andre klubber kr. 1.350,-

Dobbelt medlemmer fra Silkeborg Roklub kr. 1.350,-

Havkajak         kr. 1.700,-

Familierabat:

For familier med 4 eller flere aktive medlemmer i kajakklubben gælder at summen af de enkelte medlemmers kontingent fastsættes som summen af de 3 højest betalende (Eksempel: 2 voksne a kr 1.700 og 2 børn a 1.350 kr kan nøjes med at betale 2x1.700+1x1.350 = 4.750). Fradraget sker ikke automatisk. Det er familiens eget ansvar at rette henvendelse til klubbens kasserer (niebuhr@mail.dk). Henvendelsen skal ske ved den årlige opkrævning af kontingent.