Stævneforplejning

Hvert år inden sæsonstart vil den kommende sæsonkalender blive gennemgået på et forældremøde, som klubben vil indkalde til. Her vil alle stævner for den næste sæson være påført.
Stævnekalenderen vil også fremgå af vores hjemmeside, hvor det altid er muligt at finde den sidst nye opdaterede version.
Stævnesæsonen starter i april og slutter i september hvert år og stævnerne er blandet med stævner både i ind- og udland

Stævner

Copenhagen Spring Regatta
- skriv dig på en forplejningsopgave her
- skriv dig på til køkkentrailerpakning og trailerkørsel her
Forplejningsmøde i klubben onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00

Maribo Spring Regatta
- skriv dig på en forplejningsopgave her
- skriv dig på til køkkentrailerpakning og trailerkørsel her
Forplejningsmøde i klubben onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00

Bagsværd Regatta
- skriv dig på en forplejningsopgave her
- skriv dig på til køkkentrailerpakning og trailerkørsel her
Forplejningsmøde i klubben onsdag d. 22. maj 2019 kl. 19.00

DM Sprint
- OFFICIALSLISTE, skriv dig på en opgave
herBetaling til stævneforplejning

Priser_2019.png

Betaling til stævneforplejning indsættes på bankkonto nr. 8117-4461600 eller MobilePay 61975.
Skal være indbetalt inden 15. april 2019


Udlæg

Udlæg (kvitteringer) i forbindelse med forplejning sendes til silkeborgkajakforaeldreudvalg@gmail.com. 
Sammen med kvitteringerne medsendes enten kontonummer eller mobilnummer, hvortil beløbet vil overføres.


Bliv medlem af Facebook gruppen "Forældre / Silkeborg Kajakklub"