Er du til et sundt og aktivt fritidsliv i skønne omgivelser, godt fællesskab og med alle muligheder for at gøre kajakroning til din nye fritidsbeskæftigelse, så skal du endelig læse videre.

Silkeborg Kajakklub tilbyder grundig og nøje tilrettelagt instruktion i havkajak. Vores hold af erfarne instruktører vil med grundig vejledning sætte dig i stand til at færdes sikkert i sø-systemet i Silkeborg og give dig de nødvendige færdigheder i håndtering af havkajak.

Silkeborg Kajakklub er beliggende lige i nåleøjet med det allerbedste ro-vand i Danmark. Vi har alt det nødvendige udstyr du skal bruge for at komme i gang. Du vil ikke få behov for en større investering for at komme til at ro fra klubben. Når du har gennemgået instruktionsforløbet, er klubbens bådpark til din disposition, når du har tid og lyst.

Vi har tilbud om fælles roning hele året, for alle niveauer. Turudvalget har planlagte ture klar hvert år, både for hav- og turkajak.

Før tilmelding til instruktion er det nødvendigt, at du har registreret dig på vor interesseliste ovenfor.

Hold 1 og 2 i 2019 er fuldt booket på nuværende tidspunkt.

Men du kan tilmelde dig Hold 3.
Første aktivitet er i Kjellerup Svømmehal, hvor der skal aflægges svømmeprøve, hvor du uden ophold viser, at du kan svømme 600 meter. Den finder sted den 07.04,2018 - mødested er Silkeborg Kajakklub kl. 08.00.
Derefter mødes vi i Silkeborg Kajakklub (SK), hvor er der instruktion den 15.06. og 16.06.2018 fra kl. 09.00 til kl. 17.00 - her instrueres i teori, roteknik, sikkerhed og entringsøvelser m.v.- hver dag afsluttes med evaluering. Derefter ror vi nogen aftener - tidspunkterne aftales nærmere. For betale for instruktionsforløbet (som også indeholder medlemskab af SK indtil 31.03.2020), skal du bruge dit login fra din tilmelding til interesselisten

Kontingent satser 2018:

0-12 år            kr. 1000,-

13-18 år          kr. 1300,-

19-24 år          kr. 1650,-

25-59 år          kr. 1650,-

+ 60                 kr. 1650,-

Passive           kr. 350,-

Medlemmer fra andre klubber kr. 1300,-

Dobbelt medlemmer fra Silkeborg Roklub kr. 1300,-

Havkajak         kr. 1650,-

 

Familierabat:

For familier med 4 eller flere aktive medlemmer i kajakklubben gælder at summen af de enkelte medlemmers kontingent fastsættes som summen af de 3 højest betalende (Eksempel: 2 voksne a 1650 kr og 2 børn a 1300 kr kan nøjes med at betale 2x1650+1x1300 = 4600). Fradraget sker ikke automatisk. Det er familiens eget ansvar at rette henvendelse til klubbens kasserer (niebuhr@mail.dk). Henvendelsen skal ske ved den årlige opkrævning af kontingent.


Her finder du SIlkeborg Kajakklub