Referat af Eliteudvalgsmøde 1. november 2016

Referat - Eliteudvalgsmøde

Silkeborg Kajakklub - tirsdag d. 1.11.2016 - kl. 19.00

Deltagere: Finn, Lars, Preben, Søren, Frederikke, Annemette, Thomas, Kent

0. Opfølgning på referat fra sidste møde (Alle)

Status på følgebåd, trailer, bådoversigt (Finn, Lars, Thomas)

- Ønskelisten er gennemgået og godkendt på bestyrelsesmødet.

- Thomas har kontaktet trailerforhandler og indhentet tilbud.

- Der er nye regler omkring kørsel med trailer. Reglerne undersøges nærmere.

- Forslag om ombytning af motor på følgebåd. Lars følger op på pris på følgebåd

  uden motor.

- Thomas og Lars indkøber 3 stk. K1’ere til Kap 2-3 og 2 stk. K2’ere til KC

  Regler for anvendelse af træningslokale (Finn, Preben)

- Finn har tidligere udarbejdet retningslinjer for anvendelse af træningslokalet. Finn

  tilretter retningslinjerne og tager dem med på næste bestyrelsesmøde.

 

1. Emner til drøftelse og/eller beslutning

Forældremøde 18/11 – dagsorden

- Gennemgang af dagsorden. Kent udsender dagsorden til forældrene.

KC – Roeraftale

- KC-roeraftaler fra andre klubber blev gennemgået og drøftet. Der arbejdes videre

  på KC-roeraftaler og udkast præsenteres til drøftelse på forældremøde 18/11 og

  roermøde 3/12.

 

2. Kommende aktiviteter

Roermøde – dato og dagsorden

Der afholdes roermøde lørdag d. 3/12 i klubben i forbindelse med lørdagsfrokost.

Frederikke og Søren fremsender punkter til dagsorden til Kent.

Frederikke lægger dagsorden på Facebook.

 

Uge 7 træningslejr (Lars, Kent)

- Kent udsender reminder, da der er meget få tilmeldte (træningslejren er

efterfølgende blevet aflyst pga. for få tilmeldte).

- Forslag om træningslejr i uge 7 i klubben.

 

Påsketræningslejr (Lars, Kent)

- Kent udsender reminder om tilmeldingsfrister.

- Bus 3 uger: Finn og ?

- Bus 2 uger: Lars og Preben

- Fly 3 uger: ingen

- Fly 2 uger: Frederik

 

Kalender for 2017 (Finn)

- Fremlægges af Finn på forældremødet d. 18/11.

- Test lørdag for Kap1 og KC planlægges af Finn.

  Finn informerer om dato i november 2016.

Dato for næste møde er tirsdag d. 6. december 2016 kl. 19.00 i Silkeborg Kajakklub.

 

3. Generel update

Bestyrelsesmøde 24/10 (Kent):

- Finn har sendt input til formandsberetningen.

- Gennemgang af udbud og bygningerne omring Søsportens Hus.

- Der er frivillig-fest d. 27. januar 2017.

- Pagajerne må ikke stå i vindfanget, men skal placeres i ’nicherne’ med

  redningsveste.

- Forslag om tavle med navne i stedet for pokaler, hvor f.eks. årets

  Handicapvinder og årets Klubmestre også kunne stå på tavlen. Kent tager input

  med til næste bestyrelsesmøde.

Punkter fra roerne

- Flere af håndvægtene er i stykker. Lars køber nye.

- Der søges pt. efter ny træner til KC

- Der er ros til trænerne for at sige noget mere til træning.

- Positiv tilbagemelding omkring besøget fra Lisa Thomey.

- Ønske om træning på vandet kl. 15.30. Afventer lidt endnu, men vil nok blive

  indenfor de næste par uger.

- Ønske om uddeling af lygter. Thomas tager kontakt til Søren G. Hansen.

- Brug sikkerhedsvest ved løb. Sikkerhedsvestene tages ned fra loftet.

Sponsorudvalg (Kent)

- Sponsorvæg og Wall of Fame til vindfanget er bestilt.

Forældreudvalg (Annemette)

- Mangler datoerne fra Finn omkring samlinger og landsholdssamlinger.

- Der afholdes forældreudvalgsmøde i uge 47.

Superkraftcenter (Finn)

- Der er ingen træning på Handelsskolen om onsdagen. Der er træning på

  Gymnasiet fra kl. 11.00 til kl. 12.00. Der er træning om onsdagen i klubben kl.

  16.00. Finn er træner.

- Finn tilføjer svømning i træningsprogrammet. René er træner.

- Om et par uger ændres træningsprogrammet til 3 gange kajak om ugen.

- Finn og Silkeborg Efterskole afholder møder omkring roerne bl.a. fremmøde og

  skader.

Kap 1 (Preben)

- Preben spurgte til status på K2 materialet - alt er gennemgået og repareret.

- Lars og Thomas gennemgår de resterende både, og ser på hvilke der kan

  repareres eller om de skal skrottes.

- Der mangler program til Talent Team onsdag og fredag morgen. Finn laver

  programmerne.

- Træningen onsdag og fredag morgen for Talent Team foregår på Handelsskolen,

  hvor der er trænere tilstede fra eliteSilkeborg. Klubben har ikke en træner til

  rådighed onsdag og fredag morgen, så derfor har klubben sagt ja tak til

  tilbuddet fra eliteSilkeborg.

- Annemette sender Kap1 kontaktdata til Preben.

  Kap 2-3 (Thomas)

- Der er 4 trænere tilknytte Kap 2-3. Der er 30 roere på Kap 2-3 og 10 roere på

  motionsholdet.

- Når det bliver mørkt ændres træningen på vandet til løb.

- Det forventes, at der afholdes 2 træningsweekender og en påsketræningslejr.

- Cirkeltræningsholdet er fyldt op. Der er brug for flere hjælpetrænere.

- Silkeborg Roklub ønsker at deltage i svømning om fredagen. Lars tager kontakt

  til Silkeborg Roklub.

Silkeborg Efterskole (Finn, Kent)

- Se punktet Superkraftcenter

Referat af Eliteudvalgsmøde

Referat - Eliteudvalgsmøde

Silkeborg Kajakklub - tirsdag d. 21.6.2016 - kl. 19.00

Deltagere:

Finn, Niklas, Lars, Søren H, Gitte, Frederikke, Søren M, Thomas, Kent

Afbud: Sebastian, Annemette

 1. Status på Handlingsplan 2016 blev gennemgået og drøftet – langt de fleste punkter er gennemført eller er i god proces:

  • Etablere omtaleudvalg: Tak til Mette Maretti som planlægger og koordinerer omtale ift hjemmside, MJA, Facebook, Søgængeren, etc.

  • Rekruttere ny formand og 1-2 nye medlemmer til sponsorudvalget: Tak til Johan Farstad og Bjarke Christensen som er trådt ind i sponsorudvalget. Kent Skovsager hjælper også til indtil ny formand er fundet. Der er fortsat brug for hjælp til at fastholde og udbygge nuværende sponsorstøtte som er afgørende for kap-afdelingens økonomi.

   !       Beskrive aktivstruktur fra Kap 3 til KC: Finn udarbejder oplæg til efteråret.

   !       Etablere bådoversigt og plan for indkøb 2016-20: Bådoversigt udarbejdes af Lars og Thomas R. Ønskeliste for 2016 er udarbejdet indeholdende Kap 1-3 K1 og K2 samt KC K2.

  • Undersøge Silkeborg Efterskole Kap 1 tilbud: Etableres fra skoleåret 2017/18.

  • Rekruttere 1-2 aktive til Eliteudvalget: Tillykke til Frederikke og Søren med valget som aktivrepræsentanter, og tak fordi I vil bruge tid med Eliteudvalget fremadrettet.

   !       Beskrive differentierede KC-Aktiv forventninger: Finn og Niklas udarbejder oplæg til efteråret.

  • Etablere frekvente KC trænermøder, inkl. 1-2 møder med Kap 1: Startet op.

  • Deltage i udfordrende udenlandsk regatta for ikke-landsholdsroere, inkl. enkelte Kap 1 aktive: Ikke-landsholdsudtagne KC roere inviteret til åbne norske ungdomsmesterskaber og efterfølgende træningslejr i Bergen 25/6-1/7.

  • Øge Kap 1 holdstørrelsen til 10-15 aktive: Pt 10 aktive.

  • Øge Kap 2 og 3 holdstørrelsen til samlet 25-30 aktive: Pt 29 aktive, inklusive kap-interesserede fra begynderhold.

   !       Undersøge mulighederne for Kap 1 træneruddannelse: Planlægges til efteråret.

  • Rekruttere 2 ekstra kap 2 trænere: Tak til Tim Pedersen og Brian Reinholdt for at hjælpe til med træningen af Kap 2 sammen med Gitte Thybo.

    

 2. Påsketræningslejr 2017

   

 • Frederikke og Søren M redegjorde for, at mange aktive ønsker en anden lokation end Temple sur Lot i Frankrig. De aktive foreslog bl.a. at man i uge 7 kunne afprøve en mulig ny lokation for det efterfølgende års påsketræningslejr.

 • Trænergruppen, Thomas og Kent redegjorde for ønsket om at fastholde Frankrig som lokation for påsketræningslejren i 2017 med baggrund i:

 • De forbedrede forhold i 2016 som blev implementeret efter udfordringerne i 2015 og kritikken fra forældre/roere møde i november 2015. Forbedringerne inkluderede:

 • Information om sygdomsforebyggelse og en ændring af båd-isætningen væk fra et lille indelukket sø (med mistanke om urent vand) til den store flod Lot

 • Madplaner og ernæringsråd udarbejdet i samarbejde med eliteSilkeborg til alle 3 hovedmåltider samt mellemmåltider

 • Fysioterapi til skadebehandling, -forebyggelse og restitution samt undervisning vedrørende f.eks. løbeteknik, udstrækning og restitution

 • Mangel på gode alternativer til Frankrig ud fra en række konkrete parametre såsom afstand, vejr, økonomi, træningsfaciliteter på både vand og land, ophold og forplejning som kan servicere et hold på omkring 50, som Eliteudvalget ønsker at holde sammen i 1 gruppe også fremadrettet.

 • Vigtigheden af fortsat at kunne kan tilbyde prisbillige billetter ved transport med bus (billetter som er blevet 'revet væk' de seneste år).

 • Frederikke og Søren M tager anbefalingen om Frankrig med tilbage og drøfter med de aktive, herunder drøfter forslag til eventuelle yderligere forbedringer af træningslejr med lokation i Frankrig.

 • Der forventes en endelig beslutning på næste møde

   

   

 1. Silkeborg Efterskole

 • Der opstarter 14 nye kajak-elever på Silkeborg Efterskole efter sommerferien

 • Kent sender info-mail ud til de nye roere og forældre med info om bla opstart mandag 8/8

   

 1. Økonomistatus 2016 og ønskeliste 2016

 • Kap-økonomien er bedre end budgetteret pga bla ny sponsoraftale med Silkeborg Kommune for 2016-17.

 • Med tanke på balance i prioriteringen af elite vs helt unge blev det besluttet at anvende den forbedrede økonomi til:

 • Nedsættelse af egenbetaling for DKF-aktiviteter (landshold) fra 60% til 50%

 • Indkøb af 2 singlet’er til alle sponsorløbsdeltagere 2016, som ikke fik en singlet sidste år

 • Indkøb af trænings-t-shirts til deltagere i Ry-træningslejren

   

 1. Kap 2 + 3 + instruktionsholdet: Hvordan kommer vi videre?

 • Hen over sommeren træner holdene sammen

 • Ny holddannelse efter sommerferien og DM Sprint

   

 1. DM Sprint - Holdsammensætning

 • Trænerne udarbejder oplæg med udgangspunkt i følgende retningslinjer:

  • Fastholde mandskaber, som har roet sammen i løbet af sæsonen

  • For U12-16 prioriteres klubbåde - dog med sportsligt hensyn til mulighed for medaljer/gode resultater

  • For U18 og senior er det mere frit - dog altid efter aftale med træner

  • K4 sættes som udgangspunkt som klubbåde, hvis det er sportsligt relevant

  • Stafethold: Silkeborg Regatta anvendes til iagttagelse / udtagelse
    

 1. Input fra aktivrepræsentanter

 • Frederikke og Søren M fremkom med ønsker om mere feedback fra KC-trænerne og om bedre mulighed for råd og vejledning, specielt ifm stævner og udtagelser

 • Finn vil fremadrettet (forventelig fra august pga ferie og landsholdsaktiviteter i juli) planlægge fast ugentlig ’kontortid’, så de aktive kan få en samtale med træneren omkring feks stævneevaluering, råd ift valg af makker/distancer til stævner, informationer vedr udtagelser, etc.

 1. Kommende aktiviteter

 • Ry-træningslejr

  • Ca. 25 tilmeldte - heraf 2 fra Vejle Å

  • Preben Trærup er ansvarlig gennemgående træner

  • De sidste huller i trænerbemandingen lukkes

 • U18 + 23 EM, VM og NM (Trænerressourcer i Silkeborg)

  • Med sommerferie og landsholdsstævner i juli vil der være begrænset trænerkapacitet i Silkeborg

  • Der sendes en mail til de aktive med oversigt over trænerressourcer i sommerferien - der primært vil være der kl. 16

 • Sommerskole i den sidste uge af sommerferien

  • P.t. 14 tilmeldte

  • Bemanding: Sebastian, Nanna, Freya, Emil Skovsager

 • Silkeborg Regatta

  • Første danske regatta (uden for Bagsværd) med startbokse

  • Der arbejdes med at inkludere VM-maraton udtagelse på opfordring fra DKF

 1. Generel update

 • Sponsorudvalg

  • Kent deltager i sponsorudvalgsmøde torsdag d. 23. juni sammen med Johan Farstad, Bjarke Christensen, Tom Pedersen og Kristen Søndergaard (sidste møde) for at få en oversigt over sponsorer 2016 og lave en plan for det nye sponsorudvalgs opgaver de kommende måneder

 • Superkraftcenter

  • Aktive:

   • Større gruppe fra Silkeborg Efterskole stopper i slutningen af juni måned. 14 nye starter på Silkeborg efterskole i starten af august. 

   • Fortsat mange der døjer med: skader, eftervirkninger fra skader og sygdom.

   • 6 KC roere er inviteret til åbne norske mesterskaber med samme støtte som NM-udtagne landsholdsroere

  • Stævnedeltagelse:

   • Stor stævneaktivitet siden sidste møde: OL kvalifikation, World Cup Duisburg, World Cup Racice, Maribo Regatta, Bagsværd regatta, Åbne NM maraton og DM maraton.

   • Juli måned præget af U18-23 EM og VM

  • Resultater:

   • Mange flotte resultater siden sidste møde: Bl.a. 7 guld, 7 sølv og 6 bronze ved DM maraton.

  • Pressedækning:

   • Stor pressedækning i MJA siden sidste møde: Omtale af 5 stævner med 1 eller 2 omtaler pr. stævne. 

 • Kap 1

  • Gode resultater til DM maraton og forårets stævner i øvrigt

  • Lidt udfordret på trænersiden når der er boblere (bør være mindst 2)

 • Kap 2

  • Pt. 6 faste roere

  • Udfordret på trænersiden på hverdage

 • Kap 3

  • 7 faste roere

  • I sommerferien samtræning med Kap 2 og nye kap-interesserede fra instruktionsholdet

 • Søsportens Hus

  • Forslag om udbygning i høring

 • Bestyrelsen (SK)

  • Klubbåde er kun dækket af klubbens forsikring ved transport på klubbens trailere - og dermed IKKE ved transport på private biler

  • Nyt telt indkøbt af motionsafdelingen – kan naturligvis også benyttes af Kap

  • Der planlægges interne førstehjælpskurser årligt fremadrettet for alle trænere, instruktører, etc.

 1. Næste møde

 • Tirsdag d. 9. august 2016 kl. 19.00 i klubben