Tour de Gudenå 2019

Hej Alle!

Det er tid at tilmelde sig deltagelse i ovennævnte - senest 18. august.

Tilmeld dig via TourDeGudenå 's hjemmeside og send mail til Sanne  Niebuhr for refundering af gebyr. ( Husk registreingsnummer og kontonummer) niebuhr&mail.dk

Skriv dig også på listen ophængt på opslagstavlen i klubhuset så vi får løst det praktiske omkring kajakker mv.

Vh

Klaus