Information om Nordskovejen under anlægsfasen

Kære Medlemmer i Silkeborg Kajakklub

Lige om lidt bliver der taget første spadestik til Nordskovvej 25. september 2018, men allerede mandag 17. september går de i gang med forberedelserne til den kommende vej.

Her er lidt info kort fortalt hvad er kommer til at ske:

En del af Tranevej spærres for bilister
Mandag 17. september 2018 bliver en del af Tranevej spærret for bilister på stykket mellem Hjejlevej og daginstitutionen Bakkegårdens parkeringsplads. Vejstykket bliver brugt af entreprenøren i forbindelse med byggeriet. Bilister kan komme rundt via Spættevej, Høgevej og Rylevej. Cyklister og gående kan fortsat komme forbi ved den afspærrede vej.

En del af Gjernstien spærres
Mandag 17. september 2018 bliver Gjernstien spærret lidt efter broen over Remstrup Å til stitunnelen mellem Lillesø og VIA University College. Gående og cyklister kan i stedet benytte cykelstien på Århusvej eller skovvejen, som løber parallelt med Gjernstien. Fra Gjernstien vil der både være adgang til Århusbakken ved broen over Remstrup Å og via tunnelen mellem Lillesø og VIA University College.

Stibroen over Remstrup Å lukkes
Henover vinteren begynder arbejdet ved broen over Remstrup Å. Stibroen vil derfor blive lukket i en længere periode. Adgang over åen for gående, cyklister og andre vil derfor foregå via Havnen.

Ændring af busruter, trafik på Sejsvej og trafik på Remstrup å
Byggeriet af Nordskovvej påvirker i første omgang ikke busdriften, trafikken på Sejsvej eller trafikken på åen, men i løbet af byggeperioden vil der komme ændringer. Der vil blive informeret om disse ændringer senere i byggefasen.

Du kan finde mere info om Nordskovvej på Silkeborg Kommune hjemmeside, som vi vil opdatere løbende.

Venlig hilsen

Rune Dreier Kristensen

Formand Silkeborg Kajakklub

M: 24 88 39 45

H: www.silkeborg-kajakklub.org

F: www.facebook.com/SilkeborgKajakklub/