Dato for årets frivllighedsfest i SK.

Alle Jer der har udført frivilligt arbejde i klubben indbydes til fest i SK lørdag aften den 6. oktober.

Igen i år vil vi bestyrelsen gerne sige tak for det arbejde I lægger i klubben med en fest med god mad og hyggeligt samvær.

Nu har I datoen. Der bliver senere hængt en tilmeldingsliste op i klubben som vi plejer, hvor vi håber alle der har udført frivilligt arbejde i klubben vil melde sig på.

Så reserver nu datoen i kalenderen. For vi håber jo at se så mange som muligt.

På bestyrelsens vegne