Resultater af Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er overstået. Hvor ca. 40 medlemmer deltog.

Hent oplægget fra generalforsamlingen (Hent)

Følgende blev valgt (Af dem der var på valg)

Formand, Rune D. Kristensen, valgt.

Administrationsansvarlig, Klaus Christiansen, valgt.

Husansvarlig, Carsten V. Madsen (vakant)

Motionschef, Søren Slott, valgt

Suppleant: Kent Skovsager, valgt.

Suppleant: Lene Rhode, valgt.

Valg af revisorer: Janne Pretzmann, valgt

Revisorsuppleant:  Kim Andersen og Niels Rhode