Indkaldelse til Generalforsamling i Silkeborg Kajakklub

Indkaldelse til generalforsamling i Silkeborg Kajakklub 2018.

 

Lørdag den 10 marts kl. 13.00 indkaldelse der til Generalforsamling i Silkeborg Kajakklub.

Dagsorden ifølge vedtægerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg:
 7. Formand/ bestyrelsesmedlem   lige år.
 8. Administrationsansvarlig/ bestyrelsesmedlem   ulige år.
 9. Kapchef/ bestyrelsesmedlem   ulige år.
 10. Husansvarlig /bestyrelsesmedlem   lige år.
 11. Motionschef/ bestyrelsesmedlem   lige år.
 12. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 13. Valg af revisor 1 ulige år.
 14. Valg af revisor 2 lige år.
 15. Eventuelt.