VAND OG VARME !

Der er konstateret store udsving i klubbens varmeforbrug.

En del kan henføres til rørspringningen under gulvet tidligere på året.

Det kan dog konstateres, at vi ofte "fyrer for fuglene".

Alle yderdøre bedes derfor videst muligt holdes lukket!

Hvis ikke dette efterleves vil radiatortermostaterne automatisk reagere!

Endelig har vi erfaret, at enkelte klubmedlemmer - sikkert i den bedste mening - har ændret på fremløbstemperaturen for gulvvarmen, hvilket er strengt forbudt !

Venligst respektér ovenstående, da vi ellers ikke kan styre temperaturen.

Med håb om forståelse og vilje til at hjælpe hinanden med at huske !

Bestyrelsen