Referat fra Eliteudvalgsmøde 15/8

Deltagere: David, Lars, Preben, Søren G, Søren M, Frederikke, Annemette, Thomas, Kent

0.         Opfølgning på referat fra sidste møde

1.         Emner til drøftelse og/eller beslutning

Kajakskole – Hvinningdalskolen

Silkeborg Kajakklub har fået en henvendelse fra Hvinningdalskolen om kajakintroduktion for 52 elever i uge 19-26 2018. Vi har ikke ressourcerne til at gennemføre kajakinstruktion for eleverne. Kent giver besked til Hvinningdalskolen.

Træningslejr i uge 7 og påsketræningslejr 2018

Forslag om skitræningslejr i uge 7. Thomas undersøger nærmere.

Evaluering og drøftelse af sidste års påsketræningslejr. Lars og David undersøger mulighederne.

Påsketræningslejr 2018 drøftes også på næste KC-møde i september.

Kent kontakter Roforbundet om de har nogle erfaringer med andre træningscentre.

Ønskeliste 2017

Ønskesedlen blev gennemgået og det blev besluttet at David indkøber håndvægte, måtter, elastikker efter ønske fra roerne. De resterende ønsker vil blive taget med på næste Eliteudvalgsmøde.

Ergometer tages med til DM til reparation.

Trænerbemanding (KC og Kap 1)

Der er udsendt mail til roerne samt forældre omkring trænerbemandingen. Den nye struktur giver en større fleksibilitet for roerne samt trænerne.

Der skal muligvis findes en træner mere.

Informationer omkring vintertræningen følger senere.

Sikkerhed på vandet

Retningslinjen omkring ”Sikkerhed på vandet” skal præciseres yderligere.

Preben sender materiale fra DKF til Annemette. Annemette laver udkast til ”Sikkerhed på vandet”.

Sikkerhedsreglerne om vinteren drøftes på næste Eliteudvalgsmøde.

Verificér kontaktdata

Kontaktdata på Google Drev skal løbende opdateres.

Holdlederne/trænerne sender eventuelle ændringer til Annemette.

Holdledere og -struktur samt informationer

Heldigvis mange nye børn, men det kræver mange informationer løbende hele året.

Vi skal have gennemgået informationsmaterialet til instruktion og sommerskole, så vi hvert år får givet de samme informationer.

Profilmagasin eS

Lars og David overvejer om vi har ressourcer til at færdiggøre eS Profilmagasin.

2.         Kommende aktiviteter

16/8: Fejring af EM Og NM medaljer

– ændret til d. 30/9 så Line Langelund (EM sølv sprint) og Thorbjørn Rask (EM sølv maraton) kan deltage

1-3/9: DM Sprint

-       Der er udsendt informationer til roerne og deres forældre

16-17/9: Rendsburg Regatta

-       Alle roere kan deltage. Søren G. Hansen står for planlægningen.

30/9: Standerstrygning, klubmesterskab og fejring af EM Og NM medaljer

7/10: Sæsonafslutning

-       Kent står for planlægning af aktiviteter

-       Forældreudvalget står for forplejningen

3.         Generel update

Aktivrepræsentanter (Frederikke, Søren M)

Der er ønske om Kettlebells, nye skråbænke, måtter samt træningselastikker.

Ønske om fælles løbetræning.

Bænkpres skal skrues fast.

Forældreudvalg (Annemette)

I gang med DM-planlægningen.

Superkraftcenter (David)

Se punktet ” Trænerbemanding (KC og Kap 1)”

KC-aftalerne skal gennemgås af Kent og Lars, og de nye roere på KC skal informeres om KC-aftalerne.

Silkeborg Efterskole (David)

Rigtig god informationsdag for de 15 nye kajakefterskoleelever i kajakklubben.

eliteSilkeborg (David)

Ingen nyheder

Kap 1 (Preben)

Se punktet ” Trænerbemanding (KC og Kap 1)”

Kap 2 (Thomas)

Super godt hold med mange aktive roere.

Kap 3 (Søren G)

Er udfordret på antallet af kajakker og pagajer der er til rådighed især om mandagen, da alle hold skal på vandet kl. 16.30. Thomas kontakter Hanne om Mix-holdet måske kan ro en anden dag.

Søsportens Hus (Lars)

Der skal afholdes møde med Silkeborg Kommune omkring husreglerne i Søsportens Hus.
Det blev drøftet hvilke ønsker Silkeborg Kajakklub har til opholdsfaciliteterne.

Sponsorudvalg (Kent)

Der er møde i Sponsorudvalget d. 16/8.

Sponsorudvalget har søgt fondsmidler til 2 motorbåde.

Bestyrelsen (Kent)

Kent informerede om punkter fra sidste bestyrelsesmøde.

4.         Eventuelt

Der mangler dato for afvikling af svømmeprøven for kajakskole roerne.

Der skal findes en dato for bestilling af klubtøj.