Robanen!

Her kan du læse Formandens, og dermed Bestyrelsens svar på den avisdialog, der er i dagens udgave af Midtjyllands Avis, efter at Grundejerforeningen på Sølystvej har klaget over en udvidelse af anvendelsen Langsøen.

Robane på Langsøen

Diskussionen om robane på langsøen er desværre endnu engang kommet på forsiden af Midtjyllands Avis, efter at Grundejerforeningen på Sølystvej har valgt at klage over kommunens afgørelse, der har givet både ro- og kajakklubben lov til at udlægge tre træningsbaner længst væk fra Sølystvej fra 1. maj til 1. oktober.

En helt naturlig konsekvens med etablering af Søsportens Hus i Sølystparken, opblomstringen af rosporten, der i disse år nyder stort fokus, og hvor særligt kajakklubben år for år sætter rekorder i antal vundne medajler og antal aktive udøvende.

Vi er stolte over at være Danmarks største kajakklub og vinde medajler til kommunen, der markerer Silkeborg som en aktiv sports by, hvor naturen og rosportsaktiviteter er i højsæde. Derimod er vi ved at være trætte af den årelange strid om robanen på Silkeborg Langsø, der har sin start helt tilbage fra Silkeborg Kommunes Byjubilæum i 1996, hvor der blev indkøbt en robane.

I over 10 år lå robanen i en container, da reglerne for brugen af banen var så skrappe, at det næsten var umuligt at få den udlagt. De seneste 10 år er reglerne blevet udfordret og kajakklubben har siden 2008 brugt anlægget og arrangeret stævner på Langsøen. Godkendelsen, som nu er indklaget af Grundejerforeningen går på at anvende blot 1/3 af roanlægget i sommerhalvåret, der skal forbedre træningsforholdene og sikkerheden for vores mange unge talenter og arrangere 1 – 2 stævner. Målet og ønsket fra kajakklubben er at få permanentgjort roanlægget.

Diskussionens kerne handler om fiskeretten og et spørgsmål om hvilke aktiviteter, der kan foregå på Silkeborg Langsø. Jeg tror på, at flere aktiviteter sagtens forenes på Langsøen med både fiskeri og roning. Et utal af forsøg er blevet gjort på af finde en løsning, og hver gang er der blevet klaget fra grundejerforeningen når mulighederne for brugen af robanen er blevet udvidet.

Jeg har som formand for Silkeborg Kajakklub svært ved at se, hvordan en forening skal kunne håndtere denne sag overfor grundejerforeningen. Udvalgsformand, Jarl Gorridsen foreslår, at kajakklubben skal søge en bedre dialog med grundejerforeningen, og er citeret for, at der ikke er lyttet nok til grundejerne.

Jeg repræsenterer Silkeborg Kajakklubs interesser i den her sag, og bliver meget i tvivl om, hvor udvalgsformanden står. Hvis der er noget, som vi har lyttet til i alle årene, så er det Sølystvejs fiskeret, og som sagtens kan praktiseres samtidig med at 1/3 af robanen er udlagt.

lever vi i 2017, med en kommune, der har udviklet sig til en aktiv sportsby og hvor ”outdoor” fylder rigtig meget. Her vil Silkeborg Kajakklub gerne spille en aktiv rolle, og være med til at vise byen og kommunen frem. Vi vil skabe liv og aktivitet på den mest bynære sø, og trække stævner til kommunen.

Her har vi behov for, at det bliver nemmere at arrangere stævner på søen og sikre at vores aktive kajakroere kan træne på robanen og opnå optimale forhold. Samtidig med, at der både kan foregå sejlads, roning, fiskeri og alle mulige andre aktiviteter på Langsøen.