Referat fra Eliteudvalgsmøde 20. juni 2017

Deltagere: David, Lars, Preben, Søren G, Søren M, Frederikke, Annemette, Thomas, Kent

0.        Opfølgning på referat fra sidste møde

            Bådpladser (Thomas, David og Lars)

            - pt. er navne på 90% af kap-båd-pladserne.

            - Der mangler numre på klubbådene, det er vigtigt af hensyn til de nye roere.

1.        Emner til drøftelse og/eller beslutning

Status på Handlingsplan 2017

-       Målsætningerne i handleplanen blev drøftet og den nuværende status på målene. Vi er kommet langt, men mangler fortsat nogle aktiviteter, som primært planlægges færdiggjort i 4. kvartal efter sæsonen.

Aktiviteter på Langsø (David)

-       Banerne må ligge på Langsø fra 1. maj til 1. oktober.

-       Vallensbæk Kajakklub afholder træningslejr efter Silkeborg Regatta.

-       U16 landsholdet afholder træningslejr i ugen op til NM.

-       Der mangler en trænerbåd – David indhenter tilbud.

-       David vil løbende tager roere med derover i grupper.

Sikkerhed på vandet

-       Iflg DKFs regler skal alle ro med vest hele året ind til de fylder 14 år.

-       U14 må gerne ro uden vest til stævner.

-       Veste skal være godkendte.

-       Alle skal have redningsvest i kajakken.

-       Reglerne for god færdsel på vandet skal genopfriskes. Roerne og deres forældre vil modtage en mail omkring reglerne på vandet samt reglerne omkring veste.

Input til DKF omkring konkurrencer ved de danske stævner, herunder 2.500m og 5.000m (Thomas)

-  Forslag om distancerne 2500m og 5000m til flere stævner.

- Forslag om en opdeling af U14 og U16 pga. af det store antal roere.

- Trænerne udarbejder et oplæg til DKF omkring forslagene. 

2.        Kommende aktiviteter

DM Maraton

-       Rigtig mange deltagere og meget flotte resultater. Vær opmærksom på at der er opkræves betaling pr. starter inden man tilmelder sig så vi sparer penge for afmeldte roere og ekstrabetaling for eftertilmeldinger.

Sommerskole 2017 (David)

-       Der er 17 tilmeldte.

-       DKF står for levering af T-shirt til roerne og trænerne.

-       Der bliver også mulighed for at prøve kajak-polo.

-       Freya, Nanna, Andreas og Emil er trænere

-       David og Annemette aftaler nærmere omkring indmelding, svømmeprøve og opkrævning.

Ry-træningslejr (Søren)

-       Der er 24 tilmeldte og trænerstaben er på plads.

-       Thomas sender træningsplanen til Lene af hensyn til afhentning af roerne enten i Ry eller i klubben.

-       Det er yderst vanskeligt at planlægge, mangler træner hjælp.

Silkeborg Regatta (Lars)

-       Lars er i gang med planlægningen og der er styr det hele.

-       Der mangler hjælp til baneudlægning.

Dato for næste møde er tirsdag d. 15. august kl. 19.00 i klubben.

3.        Generel update

Aktivrepræsentanter (Frederikke, Søren M)

-       Ønske om flere håndvægte

-       Drøftelse af træningstidspunkter i sommerferien og træningsprogrammerne.

Forældreudvalg (Annemette)

-       Stor opbakning fra forældrene til Bagsværd Regatta.

-       De næste opgaver er til DM d. 1. september til 3. september i Bagsværd.

-       Ønske om at andre medlemmer udover Kap-forældre kunne give en hånd med ved Havneræs og Paradisløbet. Tages med på et bestyrelsesmøde.

Superkraftcenter (David)

-       Besøg fra New Zealand i næste uge

-       Rigtig mange flotte udtagelser til EM U18/23 sprint, EM maraton, EM senior sprint og NM U16/18/21

Silkeborg Efterskole (David)

-       David har været til møde på Silkeborg Efterskole og næste skoleår er på plads.

-       På mødet blev der drøftet træningsdagbog og forslag om at forberede eleverne bedre på vintertræning.

eliteSilkeborg (David)

-       David har løbende kontakt med eliteSilkeborg.

Kap 1 (Preben)

-       Drøftelse om boblere

-       Rigtig gode resultater for U14

-       Talent Teams fredagstræning med Nicolai har været godt.

-       Kap1 vandt en pizzaaften til Sponsorløbet – planlægges snarest.

-       Der skal ses på trænerbemandingen inden de nye efterskole elever starter.

Kap 2-3 (Søren G)

-       God gruppe og gode resultater til stævnerne.

-       Der kommer nye roere ind fra instruktionsholdet på kap 3

-       Der skal ses på trænerbemandingen inden de nye starter.

Søsportens Hus (Lars)

-       Håber det er hele er klar til Silkeborg Regatta, men noget usikkert.

-       Klubben har fået inventar fra det gamle stadion til Søsportens Hus.

-       Rune Kristensen står for et arrangement, hvor alle klubbens medlem vil blive inviteret over til Søsportens Hus.

Sponsorudvalg (Kent)

-       Der mangler fortsat en formand, hvilket er meget kritisk.

 

Eventuelt

Telt

-       Ønske om et telt til DM Maraton og til stævnerne i Sverige og Tyskland.

Klubtøj

-       Første bestilling er afsluttet.

-       Der skal åbnes for ny bestilling senere på året

o   Der er ønske om følgende:

§  Regntøj

§  Hættetrøjer

§  Lange tights

§  Ro tights

§  Svedtrøjer

§  Polo t-shirt

Der kommer informationer i Søgængeren og på hjemmesiden om næste vindue for bestilling af det nye sponsortøj

Sommerferieplan

-       David udsender med næste træningsprogram over forventet trænerbemanding i løbet af sommerferien.