Referat fra Bestyrelsesmøde 2 2017

REFERAT

Bestyrelsesmøde 2 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 1. maj 2017, KL. 17.30 – 21.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Thomas Rask (træning).

Inviteret til mødet:  Stævneudvalget v. Lars Damgaard og Janne Pretzmann.

1)      Dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

Klubben har mulighed for at kunne overtage møbler/inventar til Søsportens Hus, fra SIF´s gamle lokaler. Rune, Lars og Carsten er tovholdere på det.

3)      Stævneudvalget gav en grundig information om årets stævner.

Paradisløbet forventes afviklet med ca. 120 deltagere.

Silkeborg Regatta er i år over to dage, og derfor naturligvis med spændende nye tiltag.

Der kommer mere info herom snarest.

Klubbens største arrangement i år bliver UNM Sprint, d. 5. og 6. august.

Mange aftaler er ved at være på plads, men det er helt afgørende vigtigt at så mange som muligt rækker poten i vejret og melder sig til at hjælpe Lars og Co.

Der er mange opgaver, op til stævnet, men også under og efter stævnet.

https://silkeborg-kajakklub.org/nordicsprint2017

Robanerne skal fx være fjernet senest 3 dage efter stævnet pga. forberedelserne til Ildfest Regattaen, for blot at nævne én af de mange store opgaver stævneudvalget håber på Jeres opbakning til.

Kontakt meget gerne Lars direkte på mobil 2191 3624 eller på mail: lars.d@ofir.dk

4)      Udskiftning af vindskeder.

Bestyrelsen besluttede at iværksætte udskiftning af vindskeder på klublokalerne.

Udskiftningen foretages af Brædstrup Tømrerforretning A/S.

5)      Aktuelle reparationer i Huset.

Husformanden havde også den igangværende reparation af herreomklædningen på dagsordenen.

Den udvikler sig måske til også at omfatte dameomklædningen.

Hold øje med hjemmeside og Facebook, hvor Husformanden efter bedste evne forsøger at holde alle opdateret.

I skrivende stund er gulvet i herreomklædningen banket op, og der bliver opstillet en badevogn snarest muligt.

6)      Husformanden ønskede at drøfte hvorvidt der er økonomi i 2017 til at iværksætte en udvidelse af bådehallerne.

Med de iværksatte reparationer og disponerede vedligeholdelsesopgaver, der er igangsat og forestår, er der ikke økonomi til at påbegynde en tilbygning i 2017.

Gode kræfter i klubben har dog tilbudt at forsøge at søge fonde om støtte til en tilbygning, så vi kan få alle både under tag.

Søren Slott er tovholder på at få samlet de gode kræfter, og Husformanden laver et overslag over udgifterne.

7)      Handicapløbet er i gang igen, og havde i skrivende stund første start i går med mere end 50 startende.

Mette, Janne, Lene og Gitte vil være de kønne ansigter og benhårde, -men retfærdige startere og tidtagere i 2017.

HUSK at klubben giver pølser og sodavand den ANDEN onsdag i Maj, Juni og August måned.

Niels Rohde har tilbudt sin Grill-Bill ekspertise og vil være pølsevender de tre onsdage.

Pølser og tilbehør leveres naturligvis af vores gode sponsor Silkeborg Slagteren.

ALTSÅ :   Onsdag d. 10. maj,   14. juni, OG  9. august er der klubaften.

8)      Vi arbejder på at opdatere vores hjemmeside, og vi har et stort ønske om at vi måske kan blive lidt mere moderne med den.

Vi håber på, at vi kan få etableret et ”kommunikationsudvalg”, det lyder fint, - det er det såmænd ikke, men hvis du har erfaring/lyst til at kunne skrive på en hjemmeside og dele den til Facebook, så send lige en mail til Thomas Winther på twinther@webspeed.dk , så vil han forsøge at arrangere et par timer med rigeligt kaffe og kage, hvor du vil få en intro til hvordan man gør på vores model.

9)       Bestyrelsens ”møde og deltagelseskalender” ser pt således ud.

Kommende Bestyrelsesmøder og bestyrelsesaktiviteter:

1.       maj 2017, Bestyrelsesmøde 2.

6. maj 2017, standerhejsning og oprydningsdag.

7. maj 2017, Paradisløbet.

13. og 14. majDT1, Første afdeling af DM i Kajakpolo, Silkeborg Havn.

7. juni 2017, Sponsorløb, Søsportens Hus.

12. juni 2017, Bestyrelsesmøde 3.

      1. og 2. juli 2017, Silkeborg Regatta.

      5. august kl. 12.00, Indvielse af Søsportens Hus. (ifbm UNM 2017)

      5. og 6. august, NM Sprint, Søsportens Hus, Silkeborg Langsø.

14. august 2017, Bestyrelsesmøde 4.

      16. august 2017, Fejring af NM, EM og VM medaljer.

13. september 2017, Bestyrelsesmøde 5.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du et punkt som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men vi kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

 Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                       3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,    4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk , 2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.