Referat fra Bestyrelsesudvalgsmøde 1 2017/2018

REFERAT

Bestyrelsesmøde 1 – 2017 2018 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d. 23.januar 2017, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Afbud: Søren Slott, Thomas Rask (træning), David Rytter Larsen (Frankrig).

1)      Dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

·         Formand foreslog at klubben arrangerer en uformel hyggeaften om fredagen i forbindelse med Ildfestregatta 2017.

Klubben vil være vært for fx lav-selv-burger og handicap-pølser, sodavand.

Man kan også selv tage drikkevarer med.

Kolde øl, og måske god vin fra vores sponsor Brdr. D vine www.dvin.dk vil kunne købes til non-profit-priser.

Vi har brug for et par stykker, der har lyst til at hjælpe med arrangementet.

Ring/skriv til Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,                2488 3945

3)      Bestyrelsen havde en snak om de forestående opgaver i 2017.

·         Standerhejsning d. 6. maj, kl. 13.00

Inden standerhejsning, arrangerer vi en mindre oprydningsaktion fra kl. ca. 11.30, så klubområdet ser pænt ud til søndagens traditionsrige Paradisløb, Husformanden kommer med yderligere info herom.

·         Bestyrelsen aftalte, at Kent og Poul Helge følger tæt op på egne konti.

Derudover følger Poul Helge op på konti for Motion og Huset og sender en orientering til Søren og til Carsten før hvert bestyrelsesmøde.

·         Claus Byskov har tilbudt at sætte Poul Helge ind i opgaven og Rune ønsker at deltage i ”kurset”.

·         Der er indkøbt nye sofaer til Vikingestuen for de penge vi får fra OK benzinkort aftalerne.

50 klubtilhængere bruger aktivt deres kort. I det forløbne år er der blev tanket omkring 40.000 liter brændstof. Flere har også aftale med OK om levering af el, man kan også købe mobilabb., og flere andre ting. Støt OK , hvis du kan,  - de støtter jo os. Sponsorudvalget kommer muligvis med et ”salgsfremstød” på et tidspunkt. Jo flere vi er til at samle sammen, des bedre kan vi indkøbe.

HUSK at OK pengene går til indkøb som så mange som muligt i klubben kan få glæde af.

Vi håber at de nye sofaer falder i Jeres smag.

Vi har fået et tilbud fra nogle foretagsomme unge iværksættere, som vi ikke syntes vi kunne sige nej til.

Se beskrivelse af sofaerne her: http://www.biva.dk/alabama-3-2-pers-laeder.html

og læs mere om de unge iværksætteres andre gode tilbud her: https://moebelkompagniet.dk/

Sofaerne er blevet leveret.....

·         Udsmykningsudvalg og klubbens historie er også nogle af de ting, der også vil få opmærksomhed.

·         Pladsproblemerne i bådhallerne, vil også være et område der bliver prioriteret.

·         Opdatering af vores hjemmeside, vil også være et fokusområde.

·         Bestyrelsen drøftede udfordringen omkring manglende administrationsansvarlig.

En ”funktionsbeskrivelse” er lagt på hjemmesiden.

 4)      Nye klubdragter, og ny aftale med tøjleverandør.

Kent gav en orientering om evt. ny tøjleverandør.

Der er pt ikke en underskrevet aftale.

Poloafd. ønsker ikke at skifte klubdragt lige nu, da alt tøj i poloafdelingen er købt indenfor det seneste år, og dragten gerne skal skiftes holdvis, så et hold fremtræder ens.

Aftalen med tøjleverandøren gælder derfor i første omgang kun for kap- og motions-afdelingen. Man kan senere tage en ny forhandling om aftalen skal udvides med Polo-afdelingen f.eks. fra 2018.

Klubben vil arbejde aktivt for at profilere den nye aftale, men KAP roerne forpligtes ikke til at indkøbe ny klubdragt, og der er ikke forpligtigelser til eksponering af tøjsponsor. Ved indkøb af nyt klubtøj (til træner/holdleder mv.) er klubben forpligtet til at indkøbe ny tøjleverandørs mærke. Flere detaljer herom når vi nærmer os en aftale. Der søges pt efter en sponsor, der vil bidrage til en tøjpakke til SKCS-roerne og træner/lederne.

5)      Polospillere, der stiller op for Silkeborg Kajakklub.

Bestyrelsen gav, -som tidligere år, Polo-afdelingen lov til at et antal spillere fra andre klubber kan spille for Silkeborg Kajakklub som passive medlemmer. Der er primært tale om dame- og U18-spillere.

Kommende bestyrelsesmøder og bestyrelsesaktiviteter:

1.       maj 2017, Bestyrelsesmøde 2.

6. maj 2017, standerhejsning og oprydningsdag.

7. maj 2017, Paradisløbet.

13. og 14. maj    DT1, Første afdeling af DM i Kajakpolo, Silkeborg Havn.

7. juni 2017, Sponsorløb, Søsportens Hus.

12. juni 2017, Bestyrelsesmøde 3.

      1. og 2. juli 2017, Silkeborg Regatta.

      Uden dato endnu, Indvielse af Søsportens Hus.

      5. og 6. august, NM Sprint, Søsportens Hus, Silkeborg Langsø.

14. august 2017, Bestyrelsesmøde 4.

      16. august 2017, Fejring af NM, EM og VM medaljer.

13. september 2017, Bestyrelsesmøde 5.

23. oktober 2017, Bestyrelsesmøde 6.

4. december 2017, Bestyrelsesmøde 7.

 Alle dage er mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne kl. 17.30 – ca. 20.00.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk  senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

Mail og mobil til Bestyrelsen 2017/2018.

Rune Dreier Kristensen:  rdk@silkeborg.dk,               2488 3945

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,                2668 8227

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk  ,          2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com  ,                       3046 0431

Poul Helge Andersen: pha@pc.dk,                             5050 3311

Kent Skovsager:   kent.skovsager@gmail.com   ,    4160 4184

Thomas Winther(sekr.): twinther@webspeed.dk , 2985 0928

Adm. ansvarlig: vakant

Suppleant: vakant.