Administrationsansvarlig, bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen blev der ikke valgt en administrationsansvarlig til bestyrelsen.

Opgaven er i følge administrationsansvalig gennem de seneste 8 år, Claus Byskov ikke så omfangsrig som man kunne forestille sig.

Stort set alle de daglige bogføringopgaver varetages af Sanne Niebur, og Sanne er en rigtig god medspiller.

 

SÅ har du flair for tal og excel, og regnskab, så har vi brug for dig.

Prøv at læse nedenstående "stillingsbeskrivelse" som Claus har formuleret.

Claus har givet tilsagn om, at han vil hjælpe dig godt igang.

Vi har i bestyrelsen et par særdeles regnskabskyndige, som desværre har andre vigtige og tidskrævende opgaver, især i Kap og Polo-afdelingerne. De vil også være dig behjælpelig med at løse opgaven.

Interesseret?,  så kontakt evt. formand Rune Drejer Kristensen, for en snak på 2488 3945. eller på mail: RDK@silkeborg.dk

 

Stillingsbeskrivelse administrationsansvarlig.

Organisation og system

Aftale med bogholder (Sanne), som varetager opgaver omkring

 • Bogføring
 • Opkrævning af kontingent
 • Måneds og årsregnskab
 • Revision af årsregnskab
 • Kontakt med DKF vedr honorering af trænere og kraftcenter
 • Kontakt med Kommunen vedr lokale- og medlemstilskud
 • IT system til økonomi og medlems registrering (Conventus)

Opgaver

 • Løbende kommunikation med Sanne omkring (for det meste mindre) problemstillinger omkring bogføring
 • Månedlig orientering af bestyrelse om klubbens økonomiske situation og muligheder for at disponere udgifter, vedligeholde arkiv med klubbens aftaler (f.eks. træner ansættelsesaftaler, forsikringspolicer, generalforsamlinger). Google drive anvendes således dokumenter kan deles med bestyrelsesmedlemmer der har Google konto (gmail)
 • Årlig cyklus
  • Indberetning af medlemstal til centralt foreningsregister (CFR). Sker årligt.
  • Forsikringscheck
  • Budgetforslag til bestyrelse og generalforsamling
  • Økonomiberetning til generalforsamling
  • Ansøgning om lokale- og medlemstilskud

Uddelegerede opgaver

 • Vedligeholdelse af medlemsdatabase (Claus Nørregaard)
 • Hjemmeside vedligeholdelse (Claus Nørregaard) (Bagved liggende system er full-service løsning hos squarespace.com)
 • Indhold til hjemmeside sker direkte fra brugere oprettet som indholdsleverandører
 • Tur og båd registrerings system (Claus Nørregaard) (Vi anvender rokort.dk, som er en hostet løsning, der henter medlemsdata fra Conventus