TOVHOLDER PÅ HANDICAP

Handicapsæsonen starter som vanlig op i maj med første aktivitet onsdag 3. maj.

Eva Faurschou har i mange år stået for afviklingen af Handicap, men har i år valgt ikke at fortsætte med denne opgave.

Kæmpe stor tak til Eva for indsatsen hver eneste onsdag gennem de seneste år!

Vi har derfor brug for en ny tovholder på Handicap.

Opgaven består i:

·       Møde i klubben kl 18.30 og registrere tilmeldte roere i handicapsystemet

·       Starte tilmeldte roere kl 19.00-19.15

·       Notere sluttiden for handicaproerne når de kommer i mål kl ca. 19.20-19.35

·       Beregne og ophænge tiderne samt pointstatistik kl 19.45-20.00

Eva vil gerne hjælpe med overdragelsen af opgaven.

Handicap er hver onsdag fra 1. onsdag i maj og ind til Tour de Gudenå medio september.

Der kan sagtens være to om opgaven og skiftes til at møde op.

Mette Maretti er fortsat ’assistent’ på handicap J

Hvis du vil hjælpe kan du melde tilbage til Kent Skovsager på kesks@arlafoods.com eller 4160 4184.

Opstart af Handicap afhænger af, at vi får en ny tovholder på denne vigtige og traditionsbunde aktivitet!