Referat af bestyrelsesmøde 11 2016/2017

REFERAT

Bestyrelsesmøde 11 – 2016/2017 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d.20. februar 2017, KL. 17.30 – 20.30                           

STED: Klubben.

Deltog ikke: Thomas Rask                                   

1)      Dagsorden godkendt.

2)      Information fra formanden.

Fast dagsordenspkt. , aflyst.

Mødet med næstformand i DKF Peter Nyegaard blev udsat af tidsmæssige årsager.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

3)      Generalforsamlingen 2017.

Bestyrelsen aftalte input til bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Indkomne forslag blev drøftet, ligesom den kommende sammensætning af bestyrelsen blev drøftet.

På valg i år er:

·         Valg af ny Formand (for et år), da tidligere Formand er stoppet.

Rune Kristensen, opstiller til formandsvalget, og bestyrelsen har haft et møde med Rune, og er enige om at støtte hans kandidatur.

·         Administrationschef (for 2 år), Claus Byskov har løst opgaven de seneste 8 år, og modtager ikke genvalg. Claus har givet håndslag på at ville være behjælpelig med at introducere den nye administrationsansvarlige, - så har du flair for tal og er rimelig fortrolig med Excel, så giv gerne lyd til Claus. Han fortæller gerne om opgaven.

·         KAP-roningschef(for 2 år) Thomas Rask. Thomas og Kent Skovsager er i tæt samarbejde om den store opgave der er med dels Kraftcenterchef opgaven (Kent) og KAP-roningschefopgaven (Thomas). De modtager begge genvalg. (Kent som suppleant)

·         Suppleant (for 1 år) (sekretær for bestyrelsen) Thomas Winther, er ligeledes på valg, og modtager ikke genvalg.

·         Suppleant (for 1 år) (Kent Skovsager), modtager genvalg.

·         Revisor (for 2 år) (Karen Boel), er på valg og modtager genvalg.

Klubben giver kaffe/te og kage til mødet.

4)      Drøftelse af regnskab 2016 og budget 2017.

Regnskab for 2016 er afsluttet, og mangler nu godkendelse af klubbens revisorer.

Bestyrelsens forslag til budget for 2017 blev også vendt, og bliver præsenteret på generalforsamlingen og til afstemning der.

5)      Søgængeren 1 / 2017 har deadline for indlæg d. 15. marts 2017.

Har du lyst til at skrive et indlæg, så send dit forslag til Lizabogejorgensen@hotmail.com

Søgængeren lander i din postkasse ca. 1 md. efter deadline.

6)      Instruktionsudvalget har fremsendt ønske om lov til at indkøbe et antal nye pagajer til den forestående instruktion.

Bestyrelsen bevilgede indkøb af 6 pagajer.

7)      Bestyrelsen har de sidste to år ”udloddet” sponsorindtægterne fra OK-Benzin, til ansøgning.

I 2015 fik Forældrerådet pengene til indkøb af nødvendigt mobilt køkkenudstyr, og i 2016 fik klubbens træningslokale et tilskud til indkøb af nye trådløse højttalere.

I år har bestyrelsen besluttet, at pengene skal bruges som tilskud til indkøb at nye sofaer til Vikingestuen.  (de trænger vist J )

8)      Bestyrelsen godkendte at Rune Kristensen opstiller som Silkeborg Kajakklubs repræsentant til valg til bestyrelsen i Elite Silkeborg på dennes generalforsamlingen d. 8. marts 2017.

9)      Poul Helge (polo) og Cheftræner David Larsen, deltager i videst muligt omfang i kommende bestyrelsesmøder.

Kommende møder:

27. marts 2017, kl. 17.00

Mailadresser, Bestyrelsen 2016/2017.

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk  ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com   ,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk   ,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com   ,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com   , 4160 4184

Poul Helge Andersen:   pha@pc.dk  ,                      5050 3311

David Rytter Larsen:   rytter77@gmail.com ,        2366 6961

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk   ,     2985 0928