Information fra bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsesmødet den 23. Januar endte med diskussion der som konsekvens havde at formand Rene Maretti valgte at trække sig fra sin post. 

Baggrunden var utilfredshed hos Rene om hvordan Thomas Rask og Kent Skovsager, valgt som hhv kapchef og suppleant for denne, har valgt at organisere deres opgaver og deltagelse i bestyrelsesmøder. Den øvrige bestyrelse finder Thomas og Kents arbejdsdeling uproblematisk. Rene valgte som konsekvens heraf at trække sig fra bestyrelsen. 

Vi står i klubben derfor overfor at skulle finde kandidater der ønsker at opstille til valg som formand ved generalforsamling den 27 Marts. Indtil generalforsamlingen vil posten som formand være vakant.