Referat af bestyrelsesmøde 9 /2016 -2017

Sted: Silkeborg Kajakklub

Bestyrelsesmøde den 19. december 2016

Afbud: Thomas W.

Referent: Maretti

Agenda:

1)    Sidste ref. godkendt

2)    Dagsorden, godkendt

3)    Orientering fra Formanden:

a)    Afventer tilbagemelding fra Th. Langs Skole om de ønsker at samarbejde omkring entreprenørskab.

b)    Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om udlån af klublokaler fra Round Table fra Ikast. Bestyrelsen fastholder politikken om ikke at udleje klublokaler til tredjepart.

c)    Bestyrelsen er enige om at give afslag til afholdelse af nytårsfest i klubben.

d)    Formanden opfordrer til at fremsende input til formandens beretning snarest.

4)    Hjælperfester:

a)    Søren og René har opgaven, og step 1 er udsendelse af indbydelse før nytår

5)    Vedtægter:

a)    Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået. Claus renskriver og rundsender til bestyrelsens endelige godkendelse, mhp. Generalforsamlingens endelige godkendelse.

6)    Hus:

a)    Viceværtens opgaver blev drøftet

7)    Polo:

a)    Ekstra plads til Polo udstyr m.m., blev drøftet. Afventer helhedsplanen for hele klubben.

b)    Polo arbejder på at få et afsnit af DM-serien til Silkeborg den 13. og 14. Maj 2017

8)    Økonomi:

a)    Kasko og ansvar på ny følgebåd er tegnet.

b)    Regnskabet for 2016 forventes afsluttet primo januar 2017

c)    Budget for 2017 er rundsendt til bestyrelsen.

9)    Idrætspriser:

a)    SK indstiller til Tips, Talent, - og idrætslederpriserne til Silkeborg Kommunes årlige prisuddeling.

10) KAP:

a)    David Rytter Larsen er ansat som ny cheftræner er ansat pr. 1.2-2017, velkommen

b)    Næste stævne er DM ergometer i januar

c)    Planlægning af Påsketræningslejren forløber planmæssigt

11) Motion:

a)    Indkøb af 2 nye havkajakker afventer helhedsplanen for klubben, grundet pladsmangel.

Næste møde er den 23.01- 2017 kl.: 17:30 i klubben