Referat fra Eliteudvalgsmøde 3/10-17

Deltagere: David, Lars, Preben, Søren H, Gitte, Frederikke, Thomas, Kent

0.        Opfølgning på referat fra sidste møde

1.        Emner til drøftelse og/eller beslutning

Påsketræningslejr 2018.

Trænerstaben har undersøgt alternative muligheder, men lander på Temple Sur Lot i 2018. Man vil forsøge at tage en dagsudflugt med et par roere under træningslejren til et nærliggende sted for at undersøge forholdene, som et evt. alternativ til træningslejren i 2019. Ved bestilling af træningslejren i Temple Sur Lot skal vigtigheden af, at der er mulighed for at styrketræne påpeges. 

Kent skriver Info. brev ud om træningslejren samt bestiller fly m.m.

Trænerstaben består af: David, Lars, Preben, Thomas, Søren og Emil.      

Økonomistatus og Ønskeliste 2017:

Økonomien er god.

Ønskeliste fra roer og trænere gennemgås. Der nikkes bl.a. til ønsker om nyt træningsudstyr for af overholde sikkerheden i vægttræningslokalet, herud over søges der efter 2 brugte K2 maratonkajakker. Klubben har fået sponsoreret en ny følgebåd til 60.000 kr.

Status på Handlingsplan 2017:

1.    Sponsorudvalget er på plads og nu med ny formand Kathleen Aborg.

2.    Trænerbemandingen til vinterhalvåret er på plads med 3 hjælpetrænere Emil Skovsager, Rasmus FC og Andreas Føns på ’lønningslisten’.

3.    KC-roer aftalen fungerer. For så vidt angår ’Kontingent’ delen blev diskuteret om man bør offentliggøre en samlet status for roerne. Det vil blive drøftet med roerne. Hver enkelt roer kan løbende gå til David eller Lars og få egen status. De fleste er nået i mål med at yde klubben arbejde svarende til 5000 kr. Thomas, David, Lars og Kent mødes og kommer med et forslag til en evt. ændring af aftalen.

4.    Aktivstatus er ok, vi har fået rigtig mange nye unge roere ind i klubben i år.

5.    Der er et ønske om, at der bliver lavet en bådoversigt, hvilke både er S, M, L m.m.

6.    Trænerteamet er i gang med en opgradering af det ’gamle’ træningslokale og ser på anden placering til pagajerne.

7.    David arbejder på at bedre relationen mellem Kap – og Poloafdelingen. Hvor kan vi hjælpe hinanden !!  

Sikkerhed på vandet – Vinter

Preben arbejder på et regelsæt til roerne om hvordan man gebærder sig på vandet i både sommer- og vinterhalvåret – det bliver differentieret i forhold til alder m.m. Regelsættet er tilpasset forholdene i Silkeborg og lever op til kravene fra DKKF og søfartsstyrelsen.

Mødestruktur – evaluering

Alle nikker til, at der fortsættes med nuværende møde frekvens i eliteudvalget. Der arbejdes på en struktur, hvor der nedsættes små arbejdsgrupper, som arbejder mellem de fastlagte eliteudvalgsmøder.

2.        Kommende aktiviteter

Thomas arbejder sammen med trænerne på at lave en langrendstræningslejr i uge 7. Der meldes snarest ud, om det bliver en realitet.

Planlægger roermøde lørdag 18/11 ifm lørdagsfrokost og forældremøde tirsdag 28/11 – Kent udsender mail for at høre om der er interesse.

Dato for næste møde – 21. november kl. 19.00

3.        Generel update

Aktivrepræsentanter (Frederikke, Søren M) Klubmesterskab og Sæsonafslutning må gerne deles, så det ikke er samme dag. Det er en lang dag for roerne.

Forældreudvalg (Gitte) Har evalueret stævneforplejningen. Der er et ønske fra roerne om, at der hænges et skilt op med aktuelle spisetider for dagen. MobilePay er nu en realitet for klubben. Forældreudvalget arbejder på udarbejdelse af et årshjul.  

Superkraftcenter (David) Lokaler til vintersæsonens indendørsaktiviteter er booket. Aftalt at Renè Maretti varetager svømmeundervisningen. KC grundtræning er startet op og det anbefales roerne at møde op til alle træningspas, ellers vil man hurtigt komme bagud.  

Silkeborg Efterskole (David) David arbejder på at afholde individuelle samtaler med efterskoleeleverne.

 

Referent Gitte Rasmussen