Generalforsamling 2017

Der afholdes generalforsamling den 27. marts kl 18.30 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg:
 7. Formand/ bestyrelsesmedlem   lige år.
 8. Administrationsansvarlig/ bestyrelsesmedlem   ulige år.
 9. Kapchef/ bestyrelsesmedlem   ulige år.
 10. Husansvarlig /bestyrelsesmedlem   lige år.
 11. Motionschef/ bestyrelsesmedlem   lige år.
 12. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 13. Valg af revisor 1 ulige år.
 14. Valg af revisor 2 lige år.
 15. Eventuelt.

Ad Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremsætter forslag om ajourføring af vedtægter, begrundet i ønske om at tilpasse vedtægter til hvordan foreningen aktuelt fungerer. Det reviderede forslag finder her

Regnskabet for 2016 findes her