Referat af bestyrelsesmøde 6 2016, (forsinket)

Bestyrelsen beklager den sene udsendelse af referat. Men her er det :-) !

Referat af Bestyrelsesmøde den 21. august 2016

 

Gæster til drøftelse af bådpladser: Claus Nørregaard og Åge Ellehus (Bådplads-ansvarlige).

Gæst til drøftelse vedr. kajakpolo: Poul Helge Andersen (Polo ansvarlig).

Fravær: Thomas Rask (Elite) og Thomas Winther (Suppleant)

 

Punkt 1 - Godkendelse af referat og punkter fra sidste møde

•                          Manglendereferat fra sidste møde lægges på hjemmesiden.

•                          Standerstrygning og Klubmesterskab er fastsat til den 9. oktober.

•                          Efterårs rengørings / arbejdsdag er fastsat til den 13. november.

•                          Deadline på klubblad ”Søgængeren” er fastsat til den 20. september.

•                          Der er udsendt 2. rykker for manglende kontingent.

•                          Benyttelse af haller i vinterhalvåret blev gennemgået.

 

Punkt 2 – Bådpladser og pagajpladser – (Claus Nørregaard og Åge Ellehus deltog i dette punkt)

•                          Nuværende venteliste på 14 pladser til havkajak og 3 pladser til tur/kap.

•                          Problematikken om at havkajakker fylder ekstra meget blev debatteret.

•                          Der blev drøftet hvad, der ligger i Søsportens Hus, og hvad der er plads til i Søsportens Hus.

•                          Der var enighed om at der er behov for flere pladser, og at en effektivisering af de

nuværende porte ikke er en langsigtet løsning.

•                          Der indhentes overslag på pris til ekstra båd hal-kapacitet

•                          Der foretages oprydning blandt klubbens pagajer.

•                          Pagajer kan opbevares indendørs fra den 1. oktober, hvis vejret gør dette nødvendig.

•                          Der udskrives en idekonkurrence vedr. vinter-stativer til pagajer.  (aflyst)

 

Punkt 3 – information fra formanden

•                          Der opsættes skilt for enden af klubbens bådbroer, hvor der står: Hovedspring forbudt.

•                          Førstehjælpskursus tilbydes …

•                          Der ønskes opdatering af information på klubbens hjemmeside.

•                          Der foretages oprydning i værksted.

•                          Der blev diskuteret private sponsorerer på klubtøj, da dette kan være en udfordring for klubbens sponsorerer.

•                          Processen for ansøgning vedr. økonomi til nye bådbroer chekkes.

Punkt 3a – information fra Økonomiansvarlig

•                          Gennemgang af klubbens økonomi.

•                          Budgetpunktet blev gennemgået …

•                          Status …

 

Kajakpolo – (Poul Helge Andersen deltog i dette ekstraordinære punkt)

•                          Kajakpoloafdelingen har trænerudfordringer pga. fraflytning af trænere.

•                          Emne til lønnet klubtræner blev debatteret.

•                          Problematikken i forhold til øvrige lønnede trænere og øvrige frivillige trænere blev grundigt debatteret.

•                          Der blev vedtaget en midlertidig løsning, og en evt. permanent løsning vil blive drøftet senere.

 

Punkt 4 – Sikkerhed i træningslokalet

•                          Sikkerheden i træningslokalet blev debatteret.

•                          Må man træne alene?

•                          Er der en minimumsalder?

•                          Skal man have modtaget instruktion for at bruge lokalet?

•                          Kap udarbejder forslag

 

Punkt 5 – Havkajakker

•                          udsat

 

Punkt 6 og 7

•                          Begge punkter blev udsat.

 

Punkt 8 – Weekend instruktion

Der blev efterspurgt weekendkurser for nye medlemmer, da dette tidligere er blevet vedtaget for at bringe ventelisten i bund, og for at øge medlemstallet.

Der blev vurderet at der er ca. 10-15 personer på venteliste, dvs. et helt hold.

Det bliver undersøgt om der er instruktører der vil påtage sig opgaven.

 

Eventuelt

•                          Wall of Fame og sponsorvæg opsættes i det nye indgangsparti.

•                          Projektet vedr. Søsportens Hus (fase 3) er godkendt af Silkeborg kommune, og projektet

 sættes i gang.