Referat af bestyrelsesmøde 7 2016

REFERAT

Bestyrelsesmøde 7 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Mandag d.18. september 2016, KL. 17.30 – 20.00                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Thomas Rask.                                          

 

 

  1. Dagsorden godkendt.

 

     2. Information fra formanden.

Diverse information primært af administrativ karakter.

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest indenfor en uge.

3.    Drøftelse af Bestyrelsens opgavefordeling mv.

Formanden ønsker en drøftelse af den nuværende organisering af Bestyrelsen, herunder om opgaverne og fordelingen af disse er hensigtsmæssig og tydelig for klubbens medlemmer.

Der er etableret en arbejdsgruppe, som gennemgår klubbens vedtægter og kommer med forslag til evt. ændringer til næste bestyrelsesmøde. Evt. ændringer kommer til godkendelse på generalforsamlingen i 2017. Arbejdsgruppen består af Claus Byskov, Søren Slott og Finn Pape.

Har du forslag til ændringer eller lignende, så send mail til dem.

Du kan se deres mailadresser nederst i dette referat.

Claus Byskov har efter et langt træk, meddelt at han ikke ønsker genvalg til Økonomichefsposten i Bestyrelsen ved næste generalforsamling.

Vi lægger senere et ”stillingsopslag” på hjemmesiden, som beskriver hvilke opgaver der er i den tillidspost.

 

4.    Eventuelt.

 

Varmeanlæg.

Varmeanlægget er blevet udskiftet, og håndværkerne er i gang med at isolere rørene.

 

Der er stort behov for hjælpere til praktiske og vedligeholdelses opgaver.

Vi er en stor klub, med mange medlemmer og der er mange opgaver / små projekter.

Mange af opgaverne er små og lette, så sig til hvis du har mod på at give en hånd med.

Bestyrelsen vil gerne høre fra dig, så send en mail, hvis du kan afse en time eller to.  Skriv til Husformand Carsten Vium Madsen via linket på hjemmesiden.

 

Tw kontakter Jobcentret for at afdække muligheder for ansættelse af en praktisk medarbejder i et begrænset timetal. Oplæg herom drøftes på næste møde.

 

Bestyrelsen bevilgede indkøb af ny trailer, der skal erstatte den gamle og udtjente.

Kap-afdelingen og Motionsafdelingen holder møde om ønsker hertil.

 

Opbevaring af pagajer og veste i klublokalerne efter standerstrygningen d. 9. oktober blev drøftet.

Det blev besluttet at opbevaring i indgangslokalet ikke kan tillades, men at man på eget ansvar kan stille sin pagaj og hænge sin vest i de to nicher til ”vådt udstyr” hvor der tidligere var vesterum og depot.

Vigtigt at forstå at opbevaring er helt på eget ansvar, og at klubben ikke kan/vil erstatte evt. beskadiget pagaj eller vest.

Alternativt, kan man opbevare sin pagaj og vest, hvor man har opbevaret den i sommerperioden, eller man kan tage udstyret med hjem.

 

5.    Kommunikationsudvalg.

Vi vil gerne forsøge på at gøre Søgængeren, hjemmesiden og Facebook mere attraktiv at læse, så derfor søger vi skrivere til et kommunikationsudvalg.

Har du mod på at skrive fra stævner, ture, aktiviteter, eller andet, så vil vi gerne samle kræfterne.

Det der er vigtigt for udvalget er, at få fortalt/indsamlet de sjove, spændende historier fra en tur i en kajak.

SÅ var det noget du kunne have mod på, så kontakt helt uforpligtende Mette Maretti på  miauuu74@gmail.com

 

HUSK: KLUBMESTERSKAB og Standerstrygning d. 9. oktober fra kl. 11.00.

 

 

Kommende møder:

24. oktober

21. november

19. december

 

 

 

 

Mailadresser, Bestyrelsen 2016.

 

René Maretti:            rene.maretti@gmail.com ,    2544 4373

Carsten V. Madsen:  cm@aarstiderne.dk ,             2668 8227

Claus Byskov:           cbyskov@gmail.com,          2044 5527

Søren Slott:              soeren_slott@yahoo.dk,       2444 2074

Thomas Rask:          thr@styreg.com,                   3046 0431

Kent Skovsager:      kent.skovsager@gmail.com, 4160 4184

Thomas Winther:    twinther@webspeed.dk,        2985 0928

Finn Pape:              finn.pape@kano-kajak.dk ,        3042 4433