Referat af Eliteudvalgsmøde 9. august 2016

Referat - Eliteudvalgsmøde

Silkeborg Kajakklub - tirsdag d. 9.8.2016 - kl. 19.00

Finn, Lars, Niklas, Sebastian, Søren,

Søren, Frederikke, Annemette, Thomas, Kent

1.        Emner til drøftelse og/eller beslutning

a) Påsketræningslejr 2017 (Alle)

Fortsat drøftelse fra sidste møde. Der er stadig et stort ønske fra roerne, at der ikke bliver påsketræningslejr i Frankrig. Eliteudvalget mangler forslag fra roerne, hvor der ellers kan afholdes træningslejr. Der er en del økonomi forbundet med påsketræningslejr, så derfor vil der blive indkaldt til forældre- og roermøde 7/9-2016. Der sendes invitation ud til forældre og roere snarest og materiale til mødet forsøges også udsendt inden mødet.

b) Invitation til norske roere (Thomas)

Rigtig god tur til stævne i Norge. Norske roere inviteres til næste år, såfremt der afholdes sommertræningslejr.
Forslag om invitation til andre klubber til sommertræningslejr. Obs på, at der kan være udfordring på trænerbemandingen.

Der er store fordele ved at træne i andre klubber, så det skal måske ligeledes overvejes.

Roerne har ønske om sommertræningslejr.

c) Økonomistatus 2016, herunder ønskeliste

Kent gennemgik økonomien.

Ønske fra Thomas Rask om tilskud til World Cup Maraton - bevilget.

Følgende ønsker fra roerne - bevilget:

  • Håndvægte

  • Stor bold

  • Flydende talkum (prøves i en periode – roerne skal selv sørge for rengøring)

Lars køber ovenstående og ligeledes audioudstyr til træningslokalet.

d) Kap 1÷ træneruddannelse (Søren)

DKF forbereder træneruddannelse ’2’ og ’3’ efter sæsonen.

Enkelte Kap 1 trænere har udtrykt ønske om deltagelse, Thomas Rask undersøger om Kap2-3 trænerne ønsker uddannelsen.

Afventer yderligere information fra DKF.

2.        Kommende aktiviteter

NM Sprint:
                      - alt er på plads. Mange deltagere fra Silkeborg Kajakklub

Fejring af NM, EM og VM medaljer:
                      - Eva Faurschou køber gaver
                      - forældrerådet står for forplejningen
                      - der er udsendt invitationer til Silkeborg Kommune og eliteSilkeborg

Silkeborg Regatta:
                      - fuld gang i planlægningen

DM Sprint:
                      - KC mandskabsbåde sættes af Finn og trænergruppn
                      - Kap 1 trænergruppen sætter mandskabsbåde for Kap 1
                      - Thomas R sætter mandskabsbåde for Kap 2-3

Sæsonafslutning:
                      - afholdes 1. oktober 2016
                      - forældrerådet står for forplejningen

 

Dato for næste møde
          - 20. september 2016 kl. 19.00

3.        Generel up date

Sponsorudvalg (Kent)
          - Der mangler fortsat hjælp i sponsorudvalget

Forældreudvalg (Annemette)

    • Ønske om bedre planlægning omkring hvilke roere der skal deltage i træningslejr i Ry. Eliteudvalget vil foretage en evaluering.

       

    • Gitte Rasmussen og Helene Jacobsen står for planlægning af lørdagsfrokost og samlinger i 2016/2017. Ønske fra Finn, at samlinger bliver prioriteret højeste.

Superkraftcenter (Finn)

Mange arrangementer henover sommeren. Der har været lav trænerbemanding. Være opmærksom på de roere, som ikke er til stævner henover sommeren.

Roerne gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at træningsplanen kommer ud i sommerferien pr. mail.

Der er nye roere fra Silkeborg Efterskole. Finn forestår afkrydsning af fremmøde af roerne fra Silkeborg Efterskole.

Kap 1 (Søren, Sebastian)

Det fungere godt på Kap1. Der har manglet vægttræningsprogrammer fra Finn, som fremadrettet udarbejder disse.

Kap 2-3 og Instruktion (Thomas)

Kap2 og Kap3 er pt. slået sammen.

Der er mange nye børn og der er mangel på små både.

Det har været en stor succes med sommerskolen. Husk at roerne fra sommerskolen skal gennemføre svømmeprøve.

Søsportens Hus (Lars)

Carsten Vium og Lars samarbejder om projektet. Carsten Vium inviteres med på næste Eliteudvalgsmøde.

Forespørgsel fra Finn om motorbådsparkering.

eliteSilkeborg (Trænere, Kent)

eliteSilkeborg tilbyder fælles træning med fysioterapeuter for elever på gymnasiet og handelsskolen.

Kent kontakter eliteSilkeborg omkring tilbuddet om fællestræning, og foreslår alternativ anvendelse af eS fysioterapeut ressourcer.

Talent Team – der er 4 roere i alt og de morgentræner onsdage og fredage fra kl. 8.00 til kl. 10.00. Der er ligesom tidligere år ikke tilknyttet trænere. Thomas Rask kontakter forældrene til de nye Talent Team roere omkring træningen.

Eventuelt

            Der er mangel på kajakpladser. Der er lavet midlertidige pladser.

            Rigtig mange gode artikler i Søgængeren. Næste deadline er 20. september – input og forslag til artikler er meget velkomne.

            Weekend Avisen har kontaktet Finn, og de vil bringe en artikel om børn og unge i Silkeborg Kajakklub.