Mindeord

Mindeord

Det var med chok, at vi, d. 9. august 2016, modtog meddelelsen om vores gode ven og rokammerat, praktiserende læge Klaus Vangsgaard Hansens helt uventede og uforståelige bortgang, og vores tanker går naturligt og umiddelbart til Conni, sønnen Rasmus og svigerdatteren Sarah.

I forbindelse med Klaus og Conni flyttede til Silkeborg, startede de på instruktion i Silkeborg Kajakklub, og blev hurtigt efterfølgende aktive i forbindelse med vokseninstruktion på hold 4. Klaus har med stor entusiasme og engagement videregivet fif og lyst til vores sport, både teknisk, men også med sin lægefaglige baggrund, til store glæde for vores kursister. Vi andre har i klubben nydt mangt en hyggelig morgenstund på vandet, og med efterfølgende fælles morgenmad, på 'torsdag morgen roholdet'. Det har været præget af godmodigt dril, eller snakke om nære eller fjerne ting.

Klaus har altid været nærværende, og ydet en forbilledlig indsats, uanset om det har været som praktiserende læge, frivillig vokseninstruktør i klubben, når han underviste i BodyStep, eller når han gennem sin loge tilgodeså de svage i vores samfund.

Vi er en gruppe fra klubben, som har rejst, leget, spillet, spist, hygget, cyklet, og meget mere med Klaus. Vi har mistet vores rigtig gode kammerat, og han efterlader et tort tomrum i vores midte.

Æret været Klaus Vangsgaard Hansens minde.

På 'torsdags morgen roholdet' og 'instruktørerne på hold 4's vegne

Jesper Deleuran