Referat fra bestyrelsens strategimøde.

REFERAT

Strategimøde 1 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d.18. april 2016, KL. 19.15 – 22.00                              

STED:  Silkeborg Sportscenter, Idrætsrådets lokaler.

Afbud:              

 

Bestyrelsens strategimøde, marts 2016.

I forlængelse af bestyrelsesmødet d. 18 marts afholdt bestyrelsen et strategimøde.

Overskrifterne for dette første møde var bl.a. :

Et ønske om et udvalg, der skal kigge vedtægter og lignende igennem, primært for at se om de evt. trænger til en opdatering.

Et ønske om at blive mere tydelig på hvem der gør hvad i klubben, altså at få nedskrevet og opdateret en organisationsplan, Bestyrelsens årshjul og flere andre administrative emner blev ligeledes drøftet.

Bestyrelsen har gennem et stykke tid arbejdet med en ”2020-plan”.

Kort fortalt ønsker vi at vi i 2020 er 800 medlemmer i klubben. Baggrunden er at vi vil forsøge at sikre et indtægtsgrundlag der muliggør løbende vedligehold og forbedring af klubhus, tidssvarende kajakker, og tilbud om aktiviteter.

I KAP-regi er der et ønske om at friste nye børn/unge til at komme i gang med at ro. Dels fordi vi ved vi har et fantastisk tilbud til dem, dels fordi vi har et ønske om at sikre ”fødekæden” til vores flotte resultater.

For at det kan lykkes at hverve nye medlemmer overvejer vi bl.a. at udvide de tilbud man kan deltage i som medlem af klubben i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning.

Det kunne være løbehold, mountainbikehold, svømmehold, vægttræningshold, saunahold eller lignende.

Desuden bør vi måske kunne tilbyde et instruktionstilbud til de travle mennesker bestående af en svømmeprøve og et komprimeret instruktionsforløb, samt differentierede holdaktiviteter umiddelbart efter instruktionsforløbet.

Vi afsluttede mødet med at give hinanden ”lektier” for til næste møde, med forskellige beskrivelser af dels opgaver, dels administrative emner mv.

Vi glæder os til at kunne fortælle meget mere om dette på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen.