Referat af bestyrelsesmøde 1 - 2016

REFERAT

Bestyrelsesmøde 1 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d.18. marts 2016, KL. 18.00 – 21.45                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Thomas Rask(træningslejr i Frankrig)                                                    

 2) Nytiltrådte formand gav en intro til sine forventninger til fremtidigt bestyrelsesarbejde, herunder bl. a. svartider på mails, og lidt teknik herom.

Under punktet blev der drøftet mange ting som i referatsammenhæng ikke giver mening at skrive om.

Der er med en ny formand også nye fokusområder, dels for formanden, dels for den øvrige bestyrelse.

3) Fastsættelse af mødedatoer og tidspunkt (17.30) bestyrelsesmøder for 2016.

18. april, kort bestyrelsesmøde, herefter bestyrelsens strategimøde.

23. maj, (bådpladsudvalget deltager fra kl. 17.30)

20. juni

(Juli er mødefri)

22. august

19. september

24. oktober

21. november

19. december

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest inden en uge. Der kan være emner som skal undersøges nærmere, og som derfor kan forlænge dette.

Bestyrelsen modtager desværre næsten igen respons på referaterne, men det håber vi på, at I vil være med til at ændre på, da det jo er medlemmernes interesser I har valgt bestyrelsen til at varetage.

4) Klubbens deltagelse i Sct. Hans arrangement d. 24. juni.

Peter Nyegaard har på vegne af Venstre, forespurgt klubben om vi havde lyst til at deltage i Sct. Hans arrangement, d. 24. juni.

Klubben afholder sit traditionsrige sponsorløb, i juni måned, og derudover er det midt i en svær eksamenstid og skoleafslutning for mange af vores unge roere.

Bredde og Kap/Eliteafdelingen har derfor ikke ønsket at prioritere dette.

Så klubben har meddelt Peter Nyegaard at klubben ikke deltager i arrangementet.

 5) Årsmærker på bådene.

Klubben er af Søfartsstyrelsen og DKF blevet pålagt, at ALLE kajakker mærkes, således at man kan se hvorfra de kommer.

Vi havde desværre en hændelse i 2013, hvor helikoptere eftersøgte en roer fra klubben, der var kæntret.

Heldigvis fik det en udgang uden fatale konsekvenser.

En af de erfaringer, der er blevet gjort i den forbindelse, var at det er meget vigtigt at de redningsfolk, der bliver sat på arbejde i sådan en situation, kan se hvorfra en vildfaren kajak stammer.

Desuden er det meget vigtigt at man hurtigst muligt får ringet til 114, hvis man har været nødt til at efterlade sin kajak og redde sig selv i land. Det vil kunne forhindre at der sættes en redningsaktion i gang.

Vi skal derfor mærke alle vores private både og vores klubbåde med et mærke, - klubbådene bliver mærket med klubnavn i begge ender af skibet.

Bestyrelsen beder alle klubmedlemmer om at bakke op om dette, og hjælpe hinanden med at huske at alle få købt mærket.

Både som ikke er mærket senest d. 31. maj, vil blive fjernet fra Åhave Alle 9b.

På forhånd tak!

6) Søgængeren fremadrettet.

Søgængeren har i år sit 36. oplag, og vi drøftede om vi ville beholde den flotte trykte udgave, eller om vi ville ”konvertere” til en web-udgave i stedet for.

Beslutning blev at vi vil fortsætte et år mere i den trykte form, og at vi i løbet af året vil forsøge at få svar på om der kunne være ligeså gode alternativer, evt. i en ”brugerundersøgelse”.

7) Vi vil gerne etablere et kommunikations/bladudvalg.

Vi vil gerne forsøge på at gøre Søgængeren, hjemmesiden og Facebook mere attraktiv at læse, så derfor forsøger vi at etablere et ”blad/nyhedsudvalg”

Har du mod på at skrive fra stævner, ture, aktiviteter, eller andet, så vil vi gerne samle kræfterne i et bladudvalg.

Du behøver ikke at være journalist, skriftklog, sprognørd eller det der er værre.

Det der vil være vigtigt for udvalget bliver at få fortalt/indsamlet de sjove, spændende, vilde, tossede, sjove, skøre, mærkelige, sjove, besynderlige, underlige, sjove, kritiske, venlige, sjove, hyggelige, mærkelige, underlige, vilde, sjove og lignende historier fra en tur i en kajak, eller sammen med nogen kajaknødder.

Som det er i dag, hænger opgaven på meget få, men vi ved at der er mange talentfulde skrivere i klubben.

Vi har også mange fotografer, som kan bidrage med en masse fede billeder. Ingen nævnt – ingen glemt!

SÅ var det noget du kunne have mod på, så kontakt i første omgang, - og helt uforpligtende Søren Slott, så arrangerer Søren et kaffe/kagemøde.

8) Bordet rundt.

Der kom enkelte korte orienteringspunkter, som ikke er relevante for et referat.

9. Eventuelt

 • Kent Skovsager, Carsten Vium og Rene Maretti har afholdt møde med Silkeborg Kommune primært om den forestående fase 3 i Søsportens Hus med følgende ønsker:

  • Beskæring af siv og træer

  • Tribune (‘naturlig’ indbygget i skrænt tæt på vandet og 20 grader på ro banen)

  • Platform til dommertårn (flyttes 25 meter mod vest og med strømudtag og internet)

  • Omklædnings- og badefaciliteter (25 drenge og 25 piger)

  • Opholdsfaciliteter med køkken (internet, borde, stole, sofamøbler, komfur, køleskab, og opvaskemaskine – til 50 personer)

  • Polobane (se detaljer på næste side)

  • Tørrefacilitet (overdækket)

  • Strandsand (fra bådebro til dommertårn)

 • Der blev fremsat forslag om kvartaltsvis oprydningsdag.

 • Placering af værksted vurderes at være uhensigtsmæssig.

 • Udlodning af OK penge (3.000,-) lægges på hjemmesiden, med ansøgningsfrist til d. 18. april.

Mailadresser, Bestyrelsen 2016.

René Maretti: rene.maretti@gmail.com , 2544 4273

Carsten Vium Madsen:  cm@aarstiderne.dk , 2668 8227

Claus Byskov:  cbyskov@gmail.com  , 2044 5527

Søren Slott: soeren_slott@yahoo.dk  , 2444 2074

Thomas Rask: thr@styreg.dk  , 3046 0431