Referat af bestyrelsesmøde 2 - 2016

REFERAT

Bestyrelsesmøde 2 – 2016 Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d.18. april 2016, KL. 17.30 – 19.00.                              

STED:  Silkeborg Sportscenter, Idrætsrådets lokaler.

Afbud:  Thomas Rask deltog fra kl 19.15                                    

Efter bestyrelsesmødet afholdt vi strategimøde, referat heraf senere.

 

1) Godkendelse af dagsorden.

KS ønskede pkt. tilføjet om børneattester under evt.

Aftalt af tw sender print af Årshjul rundt sammen med dagsorden og bilag til kommende møder.

 

2) Venteliste / tilmelding til instruktion.

Per Wøldike ønsker ikke længere at varetage denne opgave.

Søren Slott forsøger at finde en, der vil tage opgaven.  Tak til Per for indsatsen gennem flere år.

 

3) Tørring af tøj.

Efter en periode, hvor ombygning mv. har begrænset muligheden for at tørre træningstøj i klubben er tørrerummet nu genåbnet i teknikrummet for enden af det ’gamle’ træningslokale.

Der er midlertidigt stillet tørrestativer op, og der vil senere blive installeret mere permanente tørrefaciliteter.

Brug tørrerummet med omtanke, hvilket bl.a. vil sige at det ikke må benyttes til opbevaring af træningstøj, og at tørrerummet ryddes for tøj lørdag efter træning.

Da tørrerummet nu er genåbnet indskærper vi samtidig, at der IKKE må tørres tøj i omklædningsrum, sauna eller andre steder indendørs i klubben.

 

4) Anvendelse af værkstedet.

Der har gennem en periode været en uhensigtsmæssig anvendelse af klubbens værksted.

Lokalet må KUN anvendes til arbejde med EPOXY af medlemmer der kan forevise et bevis (AMU-kursus) på dette.

Epoxy låses inde i særskilt skab.

Stig Østergaard har lavet en logbog, som man skal skrive sig i, når man benytter lokalet. Lås og dermed også nøglerne til værkstedet vil blive udskiftet snarest, så vi kan få overblik over hvem der anvender lokalet og at de der må anvende lokalet også gør det i respekt for sikkerhedsregler og de øvrige klubmedlemmer.

Husformanden sender information om regler og muligheder for anvendelse af lokalet via hjemmeside og FaceBook.

5) Tour de Gudenå.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at så mange medlemmer som muligt deltager i årets TdG.

Det er en fantastisk smuk tur, hvor der er garanti for en fantastisk naturoplevelse, ondt i armene, og ikke mindst bagdelen.

Vi vil i god tid lægge mere information om stævnet på hjemmeside og FB, men du kan allerede nu holde dig orienteret via dette FaceBook link: https://www.facebook.com/tdgmdk/?fref=ts

Eller TdG ´s hjemmeside: http://www.tourdegudenaa.dk/

 

6) Pagajer i entreen, indgangspartiet.

Bestyrelsen besluttede, at det ikke er tilladt at stille sin pagaj ”til tørre/opvarmning” i entreen fra 1. maj til 30. september.

Vi vil inden standerstrygning beslutte, hvor og hvorledes tørring/opbevaring” af pagajer må foregå inde i klubhuset fra 1. oktober – 30. april.

De kaproere, der ikke er tildelt en pagajplads, skal kontakte trænergruppen, så de kan blive tildelt en.

 

7) Sommerferie-kajak-skole, i uge 26.

Kap arrangerer sommerskole for 4-7 klasse 1 uge i sommerferien fra 8 til 16, som en del af skolernes sommerferie tilbud.

En del af deltagergebyret vil blive anvendt til beskeden betaling af heldags-instruktørerne.

 

8. Bordet rundt.

Det vi tidligere kaldte for ”Juntarummet” åbnes nu, så man kan benytte det uden at have ”stor” nøgle.

Rummet må bruges til møder, og som ”stille-rum” til lektielæsning, og samtaler.

Der bliver ophængt reservationsliste, og senere kan man booke lokalet via hjemmesiden.

Der er nu etableret nyt Wi-Fi.

Kode til Wi-Fi finder du på opslagstavlen længst til højre på opslagstavlegangen.

9) Evt.

Børneattester.

Bestyrelsen vurderer at der er styr på de børneattester, som kræves til at måtte arbejde med børn og unge.

Standerhejsning afholdes onsdag 4/5 før årets første handicap.

 

10) fremtidige bestyrelsesmøder:

23. maj, (bådpladsudvalget deltager fra kl. 17.30)

20. juni

(Juli er mødefri)

22. august

19. september

24. oktober

21. november

19. december

Har du pkt. som du ønsker bestyrelsen skal behandle, så skal du sende et oplæg til twinther@webspeed.dk

senest en uge inden bestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på dagsordenen.

Vi holder normalt bestyrelsesmøderne i klubben, og sidder helst i Vikingestuen, men enkelte møder kan af praktiske årsager være flyttet til andet lokale, - især i perioden hvor der er instruktionsaftener.

Vi tilstræber, at kunne lægge et referat af mødet på hjemmesiden senest inden en uge. Der kan være emner som skal undersøges nærmere, og som derfor kan forlænge dette.

 

Mailadresser, Bestyrelsen 2016.

René Maretti: rene.maretti@gmail.com , 2544 4273

Carsten Vium Madsen:  cm@aarstiderne.dk , 2668 8227

Claus Byskov:  cbyskov@gmail.com  , 2044 5527

Søren Slott: soeren_slott@yahoo.dk  , 2444 2074

Thomas Rask: thr@styreg.com  , 3046 0431