Det skulle være ganske vist........., fremrykning af anlægsbudgettet for Sølystparken og Indelukket

Dagens møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget havde som pkt. 10 på dagsordenen godkendelse af en fremrykning af 10 anlægsprojekter.

Blandt dem var Robaneprojektet, som fik fremrykket 1.400.000,- (startanlæg).

Derudover blev der fremrykket en 2018 bevilling til i år, til fase 3 af moderniseringen og udbygningen af Søsportens Hus. Det skulle (med risiko for dårlig hukommelse) omfatte opførelse af stævnefaciliteter, omklædningsfaciliteter og tilskuerområde.

Desuden håber vi på, at der vil blive mulighed for at der udover afvikling af sprint løb (200, 500 og 1000m) at området også kan bruges til afholdelse af maratonløb.

Så hvem ved, - men det skulle være ganske vist,....... der er internationale stævner på vej til vores dejlige by.

I samme omgang blev der også fremrykket 4.500.000,- til en helhedsplan for Indelukket.

Detaljerne i det kender vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi regner med at kunne fortælle meget mere om det projekt sidst i marts måned. Så hold øje med hjemmeside og FB om et par uger.

Tak til vores byrødder for deres velvilje og positive syn på den sport i Silkeborg, der henter rigtig mange nationale og internationale topresultater hjem til byen.

Vi ser frem til en god og konstruktiv dialog med de forvaltninger som er ansvarlige for projektet. På med JA-hatten, vi er klar!

Vi slår gerne et slag for byen, og vores enestående natur og omgivelser, når vi er rundt omkring i Europa og andre steder.