Pænt fremmøde til ordinær generalforsamling

Der var et pænt fremmøde til den ordinære generalforsamling søndag d. 13. marts.

Generalforsamlingen startede med kaffe og morgenbrød kl. 10. Efter 2 timers møde kunne ordstyrer Peter Nyegaard takke for en god og konstruktiv debat, og god ro og orden.

Nedenfor kan du læse Formandens årsberetning, og så snart referatet er godkendt kommer det også på hjemmeside og FB.

Ordinær generalforsamling den 12. marts 2016

 

Formandens beretning

2015 var året, hvor der blev taget spadestik til et nyt motionsrum og et dejligt lyst indgangsparti.

Flere stævner er godt veloverstået, og klubbens 75 års jubilæum blev afholdt.

728 medlemmer - hvoraf de 647 aktive har roet i alt 163.085 km.

Det er en nedgang på 31 aktive medlemmer  ( 4 %).

En del er de unge under 18 år, som er faldet fra.

Der er roet ca. 57.000 km mindre end i 2014, men det skyldes næppe et frafald på 31 aktive medlemmer!

265 personer har roet under 250 km, og kun 25 har roet over 1500 km.

Vi kan se, at netop de mange unge ikke skriver alle deres mange tusinde kilometer ind på statistikken.

Jeg ved at mere end 50 unge træner flere gange ugentlig, og ror mange tusinde kilometer.

Det er rigtig ærgerligt at de ikke er motiveret til at registrere de kilometre, for vi mister det gode sammenligningsgrundlag, og en rigtig god grund til at uddele pokaler, som måske kunne være suppleret med gavekort eller lignende, men med så få, der registrerer i øjeblikket, vil uddeling afkm-pokalerne ophøre.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en løsning, som gør det lettere at registrere kilometerne, i håb om at det vil bidrage til lysten til at angive antal roede kilometer igen.

På trods af en mindre registrering af kilometer særligt fra kaproernes side, så betyder det ikke at medaljerne udebliver!

Jeg kan tælle mig frem til 11 EM medaljer og 5 VM medaljer fordelt hovedsageligt i U18 klassen, hvilket er 8 flere EM medaljer og 2 færre VM medaljer i forhold til 2014.

Til gengæld er der 1 ekstra verdensmesterskab, 3europamesterskaber til SKK!!!

Her vil jeg vove at remhæve Cathrine Rask, som sammen med Mette Graversen var den ene halvdel af et verdensmesterskab i K4 til U18 VM i Sprint 500 m. Klubbens første kvinder med et verdensmesterskab i U18 klassen!

Cathrine Rask blev også 2 x europamester i hhv K1 og K2 til U18 EM marathon sammen med Line Langelund.

Endelig roede Cathrine Rask to VM bronzemedaljer hjem sammen med Anne-Sofie Winther, til VM Maraton i Ungarn.  Cathrine havde altså tre forskellige romakkere at vænne sig til, - en meget flot præstation.

De mange unge damer er groet  godt fast i SKCS-eliteafdeling og bidrager stort til Danmarks og DKF´s resultater når de udenlandske resultater tælles op.

Desuden tegner der sig et spændende billede for fremtidens kvinder i seniorklassen, hvis interessen for kajak og træningsiveren fortsætter.  Det vigtigste udgangspunkt for at bliver senior verdensmester er træningstalentet. Jeg ved klubbens eliteroere kan bryste sig af meget engagerede omgivelser i form af trænere, forældre og klubkammerater, som gør deres bedste hver eneste dag for at talenterne yder deres bedste hver dag på den ene og den anden måde.  

Andreas Iversen var også i år med til at skrive historie i både kajakklubbens og DKF´S regi, idet en EM sølv medalje blev hentet hjem. At klubben nu også kan bryste sig af et Danmarksmesterhold i polo U18 er nyt for klubben.

Kajakpolo har fået fat i unge talenter, som vi håber vil fortsætte lysten hertil. Et ønske og mål i poloaafelingen er også at få flere piger til at få lysten. I dag udgør kajakpolo af stort set 100 % drenge/herre.

Silkeborg Kommune hædrer årligt elitesportsfolk for at have taget medalje til et VM, EM, NM eller et dansk mesterskab.

Dette arrangement fandt sted 1. marts i Jysk Arena.

Her var 40 kajakroere indstillet, hvilket er 5 færre end 2015, men stadig 5 flere end i 2014.

Cathrine Rask og Mette Graversen fik Talentpokalen for deres verdensmesterskab i K4, og Kathrine Græsbøll Christensen fik Tipspokalen for resultatet i K1 til til EM sprint, hvor hun fik bronze på 1000m, samt hendes 8 guld og en sølv til NM i Jönköping.

Med et benhårdt stykke arbejde fra trænere og forældre, samt andre engagerede lykkedes det atter at sende rekordmange unge mennesker til Nordiske Mesterskaber i sprint.

Det danske landshold hev stort set alt metal med hjem... SKK bidrog med 33 % af det samlede landshold, hvilket udgjorde 20 roere. Alle med mindst 1 medalje.

 Kapafdelingen

Via et tæt samarbejde Thomas Rask og Kent Skovsager imellem, er der nu lavet en struktureret økonomisk ordning på, hvornår og hvor meget de enkelte roere skal betale i egenbetaling til stævnerne i løbet af året.

På denne måde opnår alle, der deltager inkl. bogholderiet, en bevidsthed om, hvor meget klubben støtter med og hvor meget den enkelte roer selv skal betale.

Overraskelser skulle dermed gerne være fejet af vejen både for roeren, men også for bestyrelsen.

Der har været afholdt informationsmøder med diverse indlæg, på initiativ fra engagerede ledere, trænere og forældre.

Desuden bliver der lagt pres på EliteSilkeborg, hvor vi mener at klubbens eliteafd. er berettiget til mere tilskud på baggrund af vores enorme medaljehøst og internationale resultater, hvilket ingen anden klub i Silkeborg kommer bare i nærheden af.

Vokseninstruktion:

Der er løbende kommet nye medlemmer til, og i 2015 har 65 voksne gennemført vokseninstruktionen. Dvs 7 flere end sidste år.

Flere deltog i TdG, og en del har deltaget i diverse turer arrangeret af turudvalget. De nye medlemmer har været flittige til at møde op på annoncerede tidspunkter, hvor også andre medlemmer har muligheden for at møde op.

26 engagerede instruktører har været behjælpelige med at få gennemført forløbene.

Jytte Langhoff har nu valgt efter 10 år som instruktionsansvarlig, at give stafetten videre. Her har Bente Refslund taget kasketten på, og går ind i arbejdet med stort engagement.

 Børneinstruktion:

Sidste år stoppede Marianne Hansen sit mangeårige indsats som børneinstruktør. I stedet fandt Annemette Bach Larsen heldigvis vejen til at bidrage til denne del, og har nu fået organiseret afdelingen på bedste vis. Mange børn er nu sluset igennem systemet og fundet sin plads i klubben.

Der var tilmeldt 28 børn og 8 unge tilmeldt i foråret 2015, hvilket resulterede i  15 børn og 5 unge i slutningen af sæsonen. 16 af de nye børn og unge deltog i PBC i Vejle, og alle fik en medalje med hjem.

Havkajak:

I 2015 blev der afviklet et omskolingsforløb for turroere i klubben i stedet for et egentlige instruktionsforløb af nye roere. Færre ressourcer på instruktør fronten var en af grundene til denne ændring. Med et et positivt aspekt i omskolingen, betyder det at alle roere i klubben har den samme base, nemlig turkajak. Derfra kan de så gå videre og specialisere sig i f.eks. havkajak.

3 omskolings forløb er gennemført på hver ca. 8 timer. Godt 20 kursister deltog og knap 20 bestod og modtog EPP2 bevis. Kurset kommer i 2016 til at koste kr. 300 inkl EPP2 bevis.

I årets løb har der været arrangeret ture for havkajak under turudvalget. Der bruges mail-liste, til de havkajakroere, som med kort varsel  vil høre om andre har lyst at deltage. Det fungerer og bidrager til et godt fællesskab i klubben.

Det forsøges at arrangere teknik/rul/leg i svømmehal. I dette forår er der arrangeret to kurser i svømmehal, hvor der allerede er god tilslutning.

Turafdeling

Der har igen i år været arrangeret mange ture, med pæn deltagelse i de fleste tilfælde.

10 ture har været gennemført i 2015. Flere har været rundt omkring i Danmark og en enkelt i Tyskland.

Der er en meget fin beskrivelse på hjemmesiden med de mange ture, som gør det muligt for både øvede, begyndere, turroere og havkajakroere at være med. Ja alle kan være med.

Turene til bla København, det sydfynske øhav, Tyskland, Skjern å m.m. byder på utroligt mange spændende oplevelser. Et udendørs liv, set fra sø-, å-, og havsiden. Det er noget særligt at opleve naturen og bylivet fra vandsiden. Ofte en uforudsigelig oplevelse, hvor vejr og vind kan være imod en, og en kæntring måske bliver aktuel, men byder på nye opdagelser hver gang.

Turene har været arrangeret af garvede kajakmedlemmer og med en gejst, der gør det hele muligt at gennemføre. Jeg håber, at I fortsætter lysten og jeres flotte engagement, som bidrager til et godt og aktivt klubliv og fastholdelse af medlemmer.

Hus

Med næsten 100 % opbakning fra klubbens medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling medio december måned 2014, kunne bestyrelsen takke ja til en lånefinansiering fra Nykredit. Tilbygningen kunne nu igangsættes.

Carsten Vium Madsen har haft en enorm travl sommer med byggeri for klubben.

Et arbejde som kræver stor fokus, tid og kræfter lagt i tegninger, materialer, overvejelser, gennemgang, eftersyn m.m.

Men nu står vi med et færdigt byggeri, som vi alle kan være stolte af.

Jeg håber alle glæder sig over resultatet, som gerne skulle komme alle til gavn.

Ikke mindst giver det større bevægelsesfrihed i motionsrummet, en Vikingesal uden for meget svedig aktivitet, og som lovet et stort omklædningsrum til damerne. Flere ønsker og behov er nu imødekommet på bedste vis.

Bådpladsudvalget

Inaktive kajakker er blevet flyttet fra deres bådpladser. Medlemmer med private både har købt bådmærker til deres båd for 2015.

Der er desværre en del som ikke har fået betalt/købt et mærke, hvilket er meget ærgeligt.

Jeg håber dette blot er en forglemmelse. Der er lagt et kæmpe stykke arbejde fra Bådpladsudvalgets side.

Jeg skal minde alle medlemmer om at mærket er til af flere årsager:  

 • overblik over ledige/optagede pladser,

 • identifikation af kajak uden roer på vandet eller andet sted udenfor kajakklubben, m.m.

 • Desuden er det sidst nævnte et krav fra DKF side.

   

  Der skal købes nye mærker, som vil være gældende for 2 år ad gangen. Prisen for 2-årsmærket er 100 kr., og der skal købes et mærke pr. båd. Se venligst hjemmesiden herom.

   

  Sponsorudvalget

  Sponsorudvalget har igen i år ydet en kæmpeindsats, hvilket kommer særligt alle eliteroerne til gode.  2015 blev det bedste sponsorår for klubben nogensinde, og slog dermed indtægterne i 2014!

Den største indtægt, blev skabt ved fælles hjælp ved sponsorstævnet på Silkeborg Langsø i juni måned. De aktive roere var på egen hånd ude at søge sponsorer. For de fleste var det en læringsproces, hvor personlige grænser blev flyttet, men også en overraskelse at det ikke er ret nemt at få sponsorerne til at støtte sig og sporten!

Det lykkedes at lande 200 kontrakter! Utrolig flot indsats af både forældre og unge mennesker. Tingene kommer ikke af sig selv, men med stort engagement og vilje, kan vi se at tingene lykkedes.

Målsætningen for 2016 er dobbelt så mange kontrakter (helst med pengetilsagn), men også gaver som kan sælges til Silkeborg Regatta.

I år vil der være mobilpay ved Danmarks bedste Amerikansk Lotteri (DbAL), hvor der vil være Mormori klubben efter løbet og selvfølgelige den traditionsrige udtrækning af flotte præmier til roerne.

Efter 5 år i sponsorudvalget har Kristen Søndergaard og Thomas Winther ønsket at trække sig, og Tim Pedersen og Bjarke Christensen har heldigvis givet tilsagn om at fortsætte arbejdet, forhåbentlig sammen med nye interesserede.

Der er brug for hjælp, hvis der skal leves op til næsten en halv mio kr. i form af både kontanter, materialer og praktisk hjælp.

 Økonomi

Klubbens økonomi bliver vendt månedligt i bestyrelsen og i 2015 har der været en større post der hed husbyggeri.

Der blev på ekstra ordinær generalforsamling godkendt yderligere belåning til byggeriet, idet prisen blev en tand højere end håbet. Dette har bestyrelsen valgt ikke at benyttet sig af, men har i stedet besluttet at overføre det mindre underskud til 2016, som bla skal betales med besparelsen på låneydelsen. På denne måde undgår vi at optage et banklån, som ville medføre ekstra omkostninger.

Der blev igen i 2016 brugt rigtig meget tid, både i bestyrelsen og for vores bogholder, på at følge op på ubetalte regninger fra medlemmer, herunder manglende betaling af kontingent.

Derfor vil jeg opfordre alle, - venligt, -  men dog bestemt, - til at betalt i tide, idet det koster mange unødvendige ressourcer,  at skulle sende rykkere ud, og betale bogholderen for at hitte rede i ubetalte regninger.

Årets resultat blev på -91 tkr.

Stævner

På stævnearrangørsiden blev det til 4 stævner i Silkeborg.

Stævner som i mange år har været afholdt af Silkeborg Kajakklub.

 • Havneræs

 • Paradisløb

 • Silkeborg Regatta

 • Tour de Gudenå

  Stor tak til stævneudvalget som igen fik afviklet stævnerne på bedste vis, og stadigvæk arbejder på at gøre stævnerne så attraktive som muligt. Det er et vigtigt bidrag til klubben, som udadtil viser ansigtet og tiltrækker opmærksomhed på den ene og den anden måde. Ikke mindst for klubbens egne medlemmer.

  En kæmpe tak til Lars og hans hjælpere, som bare gør det.

   

  Handicap

  Eva Faurschou og Mette Maretti har igen stået for tidstagning til vores lokale store ”stævne” Handicap. Eva har endda holdt 10 årsjubilæum! Jeg ved mange sætter stor pris på denne indsats onsdag aften! En aften som tiltrækker mange aktive oggiver som regel et godt grin efter en tur rundt om sivøen. Alle kan være med, så lad være med at holde jer tilbage.

  Bestyrelsen har holdt fast i, at der skal serveres pølser og brød efter handicap, som en del af vores klubaften. Om det fortsat skal være pølser og brød må tiden vise.

  Søsportens hus og klubhuset

  Søsportens Hus på Sølystvej blev på fornemste vis indviet. Der var en enorm opbakning af mennesker med flotte klubtrøjer, jakker og kajakker. Klubben viste flaget så meget at vi fyldte både på land og til vands.

  Med frivillige hænder og friske gutter har der været gang i kreativiteten og håndværk til at få etableret nogle bådpladser. Med mindre omklædningsrum og udlagte robaner, vil det nu være muligt for at træne distancetræning.

  Klubmiljø

  Som jeg gennem det sidste år har nævnt, ligger jeg stor vægt på, at alle i klubben tilgodeses. Det er vigtigt, at der er et klubmiljø for at fastholde vores medlemmer, og tiltrække nye.

  Der er en meget stor aktivitet i Silkeborg Kajakklub og jeg håber det vil fortsætte. Der skal være plads til alle, store som små, langsomme som hurtige, unge som gamle..... Alt bidrager til den gode stemning.

  Bestyrelsen vil gerne lægge op til, at der skal være et godt samvær  og livligt klubliv. Derfor blev der også holdt fast i at der skulle afholdes en fejring af 75 års jubilæet og en fest for de mange frivillige i kajakklubben, selvom alt blev skubbet nogle måneder længere hen på året end ønsket var.

  Vi håber, der kommer nye på banen, som har lysten til at drive et evt. aktivtetsudvalg, der skal sætte gang i klublivet.

  Bestyrelsen har arbejdet på og startet ideen til en 2020 plan, der skal skaffe flere medlemmer.

  2020 plan

  Vi vil udvikle klubben til og give medlemmerne flere gode tilbud og gøre mulighederne bedre end de er i dag. Derfor arbejder bestyrelsen med denne 2020 plan.

  Under 2020 planen har vi sat et mål om at vi skal være 800 medlemmer i 2020 mod i dag 657 aktive.

  Dvs. ca. 30-40 nye aktive medlemmer årligt.

  Vi får brug for nogle ildsjæle som har lysten til at være en del af et udviklingsarbejde, hvor man selv har mulig for at forme, tænke nyt og være kreativ.

  Af aktiviteter har der været snak om mountainbikehold, løbehold, svømmehold, vægttræningshold, ro teknik hold, polo hold samt temadage med windsurfing, stand up padling eller besøg af andre vandsportsklubber.

  Alle ideer er velkomne. Har man lyst til at være en del af projektet skal man endelig melde sig.

  Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt, positivt og konstruktivt samarbejde i 2015.

  Der har været en god takt og tone, med et enormt drive og sans for detaljen.

  God sæson 2016.

  Silkeborg 13. marts

  Jeanette Løvborg

IMG_1949.JPG