Referat af bestyrelsesmøde 12 (2015/16)

 REFERAT

Bestyrelsesmøde 12 – 2015 (januar 16), Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d. 24.februar 2016, KL. 19.00 – 21.45                              

STED:  Klubben.

Afbud:  Thomas Rask, Carsten Vium Madsen.                                                     

 

 

2) Besøg af Claus Nørregaard og Aage Ellehuus, Bådpladsudvalget.

Claus og Aage gav en god orientering om det arbejde de har haft med at forsøge at få ventelisten til en bådplads bragt ned, herunder flere andre emner.

Bådpladser, følgende iværksættes:

Fremadrettet opkræves betaling for privat bådplads (jf vedtægter §5) for 2 år ad gangen.

Pris for 2 år: 100 kr. Differencen mellem gebyr og mærkat omkostning, ca. 70 kr., tilgår en bådplads fond, således at vi får en opsparing der er dedikeret til vedligeholdelse og udvidelse af bådpladser.

Bådpladsudvalget blev givet mandat til at kræve private både fjernet, hvis de anvendes mindre end 100 km årligt, så husk at registrere dine roture på www.rokort.dk .

Bådpladsudvalget kommer meget snart med udførlig information om reglerne for at kunne have sin båd liggende i klubben, og om at det er tid til fornyelse af bådmærkerne. Ordningen ændres til at gælde for 2 år, og den årlige betaling vil være uændret på 50,- / år.

 

3) Generalforsamling, Søndag d. 13. marts 2016, kl. 10.00.

De sidste opgaver blev fordelt.

HUSK at evt. forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27. februar.

Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden/ophænges i klubben d. 6. marts

Husk at klubben er vært ved brød og kaffe!

 

4) Organisationsplan og oversigt over nøglepersoner.

Jeanette præsenterer/ fremlægger en opdateret organisationsplan på generalforsamlingen.

Målet er at vi skal blive tydeligere på hvem i klubben, der varetager de mange opgaver, der er i så stor en klub med så mange medlemmer, aktiviteter og relationer.

 

5) Fastholdelse af medlemmer.

Søren Slott er bestyrelsens ”tovholder” på det projekt vi har valgt at kalde projekt 2020. Bestyrelsens ønske er at vi bliver bedre til at fastholde vores medlemmer, og vi forestiller os at flere tilbud om fx løbehold, mountainbikehold, svømning, spinning, eller andre tilbud kunne være relevante for det.

Vi har også overvejet en anden eller flere muligheder for at blive godkendt til at kunne ro selv. Det kunne være instruktionskursus som gennemføres i weekends, eller andre modeller.

Søren snakker med instruktionsudvalget, og forsøger at finde gode alternativer.

Som vi skrev i sidste referat er alle ideer fra medlemmerne meget velkommen, så hvis du synes du har en god idé, og måske også kunne tænke dig at hjælpe med at føre den ud i livet så kontakt Søren på soeren_slott@yahoo.dk .

 

6) behandlet under pkt 5.

 

7) UDSAT til næste møde.

 

8) Regler for anvendelse af maskinerne i træningsrummene.

Vi skal sikre at udstyret i det nye vægttræningsrum er monteret forsvarligt. Kent Skovsager skaffer dokumentation herfor.

 

9) DKF´s Årsmøde 2016.

Klubben har 6 delegeret stemmer til Årsmødet.

På genvalg er Formand Ole Tikjøb og Tom Faurschou.

Vi ønsker at bakke op om DKF´s Årsmøde, men bestyrelsesmedlemmerne er alle forhindret i at deltage i Årsmødet.

Så har du mod på at bruge en søndag i en masse kajaknødders selskab, i Idrættens Hus i Brøndby, så betaler klubben for transporten frem og tilbage, jf. klubbens regler herfor.

Hvis du er blevet nysgerrig så læs mere her:  https://magic.piktochart.com/output/11281556-temadag-2016-invitation

Når du så har fået lyst til at deltage, så kontakt Niklas M. Hansen : niklasmh@hotmail.com

som koordinerer tilmelding og evt. samkørsel.

Bemærk tilmeldingsfrist: 3 uger før til Årsmødet, 2 uger før til temadagen.

 

10) Deltagelse i uddeling af Idrætspriserne fra Silkeborg Kommune, Idrætsrådet, og Elite Silkeborg, d. 1. marts 2016 fra kl. 18.30.

Klubben har indstillet 40 roere/spillere til Idrætspriserne.

Desuden har vi indstillet til de øvrige pokaler/priser, men vi ved jo ikke om vi har roere, der vinder nogen af priserne / pokalerne.

Så kom og klap, pift, råb og giv din klubkammerat en god oplevelse.

 

Deltagelse i Repræsentantskabsmødet i Idrætsrådet, d. 7. marts, Silkeborg Sportscenter, kl. 19.00.

Vi mangler en repræsentant fra klubben, hvis du har lyst kontakt Kent Skovsager: kent.skovsager@gmail.com

 

Næste Bestyrelsesmøde er generalforsamlingen d. 13. marts.

Mødeplan herefter er ikke fastlagt pt.