Træfældning !

Den planlagte træfældning, ser ud til at forløbe planmæssigt.

Silkeborg Kommune har bedt klubben om at fælde to gamle træer, da de var syge og der var fare for at store grene ville falde ned.

Som det fremgår af billederne er især det ene af træerne "pilråden", som en af de orange sagde.

"Pilråden ! "

"Pilråden ! "

Bøgestammen til venstre var endnu ikke lagt ned ved redaktionens slutning.