Referat af Eliteudvalgsmøde 1. november 2016

Referat - Eliteudvalgsmøde

Silkeborg Kajakklub - tirsdag d. 1.11.2016 - kl. 19.00

Deltagere: Finn, Lars, Preben, Søren, Frederikke, Annemette, Thomas, Kent

0. Opfølgning på referat fra sidste møde (Alle)

Status på følgebåd, trailer, bådoversigt (Finn, Lars, Thomas)

- Ønskelisten er gennemgået og godkendt på bestyrelsesmødet.

- Thomas har kontaktet trailerforhandler og indhentet tilbud.

- Der er nye regler omkring kørsel med trailer. Reglerne undersøges nærmere.

- Forslag om ombytning af motor på følgebåd. Lars følger op på pris på følgebåd

  uden motor.

- Thomas og Lars indkøber 3 stk. K1’ere til Kap 2-3 og 2 stk. K2’ere til KC

  Regler for anvendelse af træningslokale (Finn, Preben)

- Finn har tidligere udarbejdet retningslinjer for anvendelse af træningslokalet. Finn

  tilretter retningslinjerne og tager dem med på næste bestyrelsesmøde.

 

1. Emner til drøftelse og/eller beslutning

Forældremøde 18/11 – dagsorden

- Gennemgang af dagsorden. Kent udsender dagsorden til forældrene.

KC – Roeraftale

- KC-roeraftaler fra andre klubber blev gennemgået og drøftet. Der arbejdes videre

  på KC-roeraftaler og udkast præsenteres til drøftelse på forældremøde 18/11 og

  roermøde 3/12.

 

2. Kommende aktiviteter

Roermøde – dato og dagsorden

Der afholdes roermøde lørdag d. 3/12 i klubben i forbindelse med lørdagsfrokost.

Frederikke og Søren fremsender punkter til dagsorden til Kent.

Frederikke lægger dagsorden på Facebook.

 

Uge 7 træningslejr (Lars, Kent)

- Kent udsender reminder, da der er meget få tilmeldte (træningslejren er

efterfølgende blevet aflyst pga. for få tilmeldte).

- Forslag om træningslejr i uge 7 i klubben.

 

Påsketræningslejr (Lars, Kent)

- Kent udsender reminder om tilmeldingsfrister.

- Bus 3 uger: Finn og ?

- Bus 2 uger: Lars og Preben

- Fly 3 uger: ingen

- Fly 2 uger: Frederik

 

Kalender for 2017 (Finn)

- Fremlægges af Finn på forældremødet d. 18/11.

- Test lørdag for Kap1 og KC planlægges af Finn.

  Finn informerer om dato i november 2016.

Dato for næste møde er tirsdag d. 6. december 2016 kl. 19.00 i Silkeborg Kajakklub.

 

3. Generel update

Bestyrelsesmøde 24/10 (Kent):

- Finn har sendt input til formandsberetningen.

- Gennemgang af udbud og bygningerne omring Søsportens Hus.

- Der er frivillig-fest d. 27. januar 2017.

- Pagajerne må ikke stå i vindfanget, men skal placeres i ’nicherne’ med

  redningsveste.

- Forslag om tavle med navne i stedet for pokaler, hvor f.eks. årets

  Handicapvinder og årets Klubmestre også kunne stå på tavlen. Kent tager input

  med til næste bestyrelsesmøde.

Punkter fra roerne

- Flere af håndvægtene er i stykker. Lars køber nye.

- Der søges pt. efter ny træner til KC

- Der er ros til trænerne for at sige noget mere til træning.

- Positiv tilbagemelding omkring besøget fra Lisa Thomey.

- Ønske om træning på vandet kl. 15.30. Afventer lidt endnu, men vil nok blive

  indenfor de næste par uger.

- Ønske om uddeling af lygter. Thomas tager kontakt til Søren G. Hansen.

- Brug sikkerhedsvest ved løb. Sikkerhedsvestene tages ned fra loftet.

Sponsorudvalg (Kent)

- Sponsorvæg og Wall of Fame til vindfanget er bestilt.

Forældreudvalg (Annemette)

- Mangler datoerne fra Finn omkring samlinger og landsholdssamlinger.

- Der afholdes forældreudvalgsmøde i uge 47.

Superkraftcenter (Finn)

- Der er ingen træning på Handelsskolen om onsdagen. Der er træning på

  Gymnasiet fra kl. 11.00 til kl. 12.00. Der er træning om onsdagen i klubben kl.

  16.00. Finn er træner.

- Finn tilføjer svømning i træningsprogrammet. René er træner.

- Om et par uger ændres træningsprogrammet til 3 gange kajak om ugen.

- Finn og Silkeborg Efterskole afholder møder omkring roerne bl.a. fremmøde og

  skader.

Kap 1 (Preben)

- Preben spurgte til status på K2 materialet - alt er gennemgået og repareret.

- Lars og Thomas gennemgår de resterende både, og ser på hvilke der kan

  repareres eller om de skal skrottes.

- Der mangler program til Talent Team onsdag og fredag morgen. Finn laver

  programmerne.

- Træningen onsdag og fredag morgen for Talent Team foregår på Handelsskolen,

  hvor der er trænere tilstede fra eliteSilkeborg. Klubben har ikke en træner til

  rådighed onsdag og fredag morgen, så derfor har klubben sagt ja tak til

  tilbuddet fra eliteSilkeborg.

- Annemette sender Kap1 kontaktdata til Preben.

  Kap 2-3 (Thomas)

- Der er 4 trænere tilknytte Kap 2-3. Der er 30 roere på Kap 2-3 og 10 roere på

  motionsholdet.

- Når det bliver mørkt ændres træningen på vandet til løb.

- Det forventes, at der afholdes 2 træningsweekender og en påsketræningslejr.

- Cirkeltræningsholdet er fyldt op. Der er brug for flere hjælpetrænere.

- Silkeborg Roklub ønsker at deltage i svømning om fredagen. Lars tager kontakt

  til Silkeborg Roklub.

Silkeborg Efterskole (Finn, Kent)

- Se punktet Superkraftcenter