Referat af Eliteudvalgsmødet d. 20. september 2016

Referat - Eliteudvalgsmøde

Silkeborg Kajakklub - tirsdag d. 20.9.2016 - kl. 19.00

Finn, Lars, Preben, Søren M, Frederikke, Annemette, Thomas, Kent

      

0.        Opfølgning på referat fra sidste møde (Alle)                

1.        Emner til drøftelse og/eller beslutning

Påsketræningslejr 2017 (Alle)

Beslutning om lokation.
                 - det blev besluttet på mødet at påsketræningslejr 2017 bliver i Frankrig.

Input fra mødet d. 7/9 om forbedringer i Frankrig:

Mad
Wifi
Lektielokale
500m og 1.000m bane
”Forskudt” træning

 • Ovenstående punkter blev drøftet og alle punkter vil blive prioriteret.

 • Forventer at der er 5 trænere med (Finn, Lars, ny KC, Preben og Fredrik/Thomas).

 • Kent kontakter eS om deltagelse af fysioterapeut.

 • Kent og Lars sørger for invitation til roerne og bookninger.

Kriterier og lodtrækning til bustur (SKK, familier)

 • Ny tilmelding med en frist på 14 dages tilbagemelding, og derefter lodtrækning om plads i bus.

 • Har en familie f.eks. 3 børn der skal afsted vil de få prioriteret 2 pladser i bussen, og har en familie 2 børn der skal afsted vil de få prioriteret 1 plads i bussen.

 • Pladserne i bussen er forbeholdt Silkeborg Kajakklub egne roere.

Økonomistatus 2016, herunder ønskeliste 2016

- Kent gennemgik økonomien

Ønskelisten blev gennemgået:
- Thomas Rask står for indkøb af trailer
- Lars og Finn arbejder videre med indkøb af følgebåd
- Lars står for indkøb af lydanlæg til træningslokale
- Lars og Thomas udarbejder en bådoversigt samt gennemgang af manglende udstyr
- Ønske fra roerne om ro-trikot. Søren M kontakter Tim fra sponsorudvalget.

KM pokaler
Der bliver ikke registret km, så derfor bliver der ikke uddelt KM-pokaler i ungdomsrækken.

Regler for anvendelse af træningslokale
Forslag til regler udarbejdes af Finn og Preben – godkendes efterfølgende i bestyrelsen

 2.        Kommende aktiviteter

Vintertræning (Annemette)

 • Svømning er på Nordvestbadet på Nylandsvej fredage fra kl. 15.00 til kl. 16.00. Første gang er fredag d. 28. oktober. Svømning er for alle.

  René Maretti er træner for de ældste og Charlotte Rask er træner for de yngste.

   

 • Cirkeltræning er på Sølystskolen, afd. Nylandsvej, Vestsalen torsdage fra kl. 18.00 til kl. 19.30. Første gang er torsdag d. 27. oktober. Cirkeltræning er for Kap1-2-3.

Sæsonafslutning (Kent)
                     
- der er pt. tilmeldt 80 til sæsonafslutningen
                 - Kent sender informationer til roerne
                 - forældrerådet står for forplejningen – med hjælp igen i år fra Hotel Himmelbjerget

Roermøde – dato og dagsorden
Til næste Eliteudvalgsmøde vil Sørenog Frederikke fra roerne indsamle input til hvad de har af forventninger til klubben.
Eliteudvalget skal ligeledes komme med input til hvad de har af forventer til roerne.

Forældremøde – dato og dagsorden
Forældremøde d. 18. november kl. 18.00 i Sydbyhallen.
Kent sender invitation og booker Sydbyhallen.

Dato for næste møde
Tirsdag d. 1. november kl. 19.00 i klubben.

 3.        Generel update

Sponsorudvalg (Kent)
Sponsorudvalget holder møde d. 11. oktober.

Forældreudvalg (Annemette)
Forældreudvalget har på deres sidste møde haft en evaluering af stævnerne i 2016, og arbejder videre med forslag til forbedringer, som drøftes på Eliteudvalget på et senere tidspunkt.
Finn sender datoerne på samlinger, landsholdssamling osv., så der kan planlægges lørdagsfrokost og forplejning til samlinger.

Superkraftcenter (Finn)
Der er træningspause i uge 39 og i uge 40.
Der vil være en evaluering/status til næste møde.
Lars og Finn er på træningsseminar d. 13. til 15. oktober.

Kap 1 (Preben)
Træningsprogram er planlagt. Der mangler træningsprogram for roerne på TalentTeam. Dette skal være klar til 1. oktober (Finn).
Det forventes, at alle Kap1 roere deltager i Havneræs.

Kap 2-3 (Thomas)
Fortsat rigtig mange børn på Kap2-3. Træningsprogram er planlagt og sendes til roerne via mail.

Silkeborg Efterskole (Finn, Kent)
Finn har deltaget i møde med Leon Henriksen som er ny kontaktperson fra Silkeborg Efterskole, da de ønsker at styrke samarbejder med klubberne i Silkeborg. Finn vil fortsat deltage i møderne, som afholdes hver måned.

Søsportens Hus (Lars)
Carsten Vium gennemgik projektet omkring Søsportens Hus.

eliteSilkeborg (Trænere, Kent)
Preben er kontaktperson til TalentTeam på Sølystskolen.
Finn kontakter eS omkring træning efter træningspausen, herunder træning på Handelsskolen.

Eventuelt
Søgængeren har deadline 20. september. Finn har indsendt oplæg omkring stævner.
Den lange trailer er repareret, men skal omkring mekanikeren (Finn)
Der er Klubmesterskab d. 9. oktober. Tilmeldingsseddel hænger på tavlen i klubben.
Lars står for indkøb af medaljer.

Punkter fra bestyrelsesmødet:
- oprydning i det gamle træningslokale (Lars)
- der bliver lavet plads til pagajer ved vestene. Pagajer må IKKE stå i vindfanget
- Efterårsrengøringsdag er d. 13. november. Se flere informationer på hjemmesiden.