Arbejdsdag i klubben - søndag den 13. november 2016

Arbejdsdag i klubben - søndag den 13. november 2016

Så er det igen tid til at få shinet og ryddet op i ALLE kroge - og hvis vi alle gir’ en hånd med, går det lettere.

Mød op til rundstykker og kaffe mv. kl. 09.00.

Vi ”smøger ærmerne op” fra kl. 09.30 til ca. 14.00, hvorefter klubben er vært for en sandwich / pizza eller lignende.

Skriv dig gerne på et af arbejdsområderne - Tilmeldingssedlen hænger på opslagstavlen

………. blot så vi véd hvor mange rundstykker der skal ”bages” ;)

Hej ho - Hej ho !

Hej ho - Hej ho !

De fremmødte vil - alt efter hvor mange, der tropper op - blive inddelt i arbejdsgrupper / hold til de forskellige områder (1-6)

 

 

UDE – Generelt

- OBS: under vejs at registrere ”fejl og mangler til opfølgning”

- Køre affald på losseplads

(Navn: ___________________________________ leverer trailer til bortkørsel af affald)

(Navn: ___________________________________ leverer trailer til bortkørsel af affald)

 

 

1 ANLÆG

(Holdleder: __________________ ?)

- Beskæring af træer (vanris)

- Klippe hæk

- Fjerne ukrudt mellem fliser

- Fjerne blade på fliser, græs og omkring alle bygninger,

- Aflevere (ovenstående) grønt affald i Indelukket

2 UDEAREALER.

Oprydning og rengøring:

( Holdleder: __________________ ?)

- Oprydning over alt

- Tømme affaldsstativer og montere nye poser

- Rensning af tagrender

- Rensning af nedløbskasser- og rør.

- Rensning og afvaskning af ”vindskedeplader” når ovenstående er udført

- Afvaskning af udelamper

- Vinduesvask (ude)

3 BÅDHUSE OG LOFTER

Oprydning og rengøring.

( Holdleder: __________________ ?)

- Oprydning over alt

- Sortering til bortkørsel

- Gennemgang af veste – inkl. de, der hænger indendørs

(Veste uden navn pakkes og sættes på loftet )

 

INDE – Generelt

- OBS: Husk undervejs at registrere ”fejl og mangler til opfølgning”

- Bære affald ud på trailer til bortskaffelse

PS. Der kan komme andet til inden den aktuelle dag.

4 KØKKENET

Oprydning og rengøring:

( Holdleder: __________________ ?)

- Oprydning i alle skabe og skuffer

- Rengøring af alle skabe og skuffer

- Rengøring af køleskab og øvrige hårde hvidevarer

- Evt. salt og afspændingsmiddel på opvaskemaskinen

- Registrering af skåret hhv. manglende service

 

5 SPECIALOPGAVER

Drift & vedligehold (D&V):

( Holdleder: __________________ ?)

- Rensning og justering af ventilation i HERRE-BAD

- Rensning og justering af ventilation i DAME-BAD

- Rensning og justering af ventilation i DAME-OMKLÆDNING

- Rensning og justering af ventilation i MOTION-2

- Rense gulvafløb i alle vådrum

- Pletmaling af vægge

- Reparation af stole og borde (efterspænde løse ben etc.)

- Efterspænde gulv- og vægbolte ifm. redskaber

- Justering og smøring af dørgreb og låse

- Justering af dørpumper

- Justering af porte og låse

- Reparation/justering af bådtrailere

6 ALLE ØVRIGE RUM

Oprydning og rengøring:

( Holdleder: __________________ ?)

- Generel rengøring af alle overflader, møbler og inventar inkl.:

- Afvaskning af mellem- og yderdøre med grundrens

- Vinduesvask indvendig, inkl. rengøring af karme og false

- Vask af dørplader og -karme med grundrens

- Pudse spejle