Referat af Eliteudvalgsmødet d. 2. september 2015

Referat af Eliteudvalgsmødet 2.9.2015

 

Deltagere: Finn, Lars, Niklas, Rasmus, Søren, Kristen; Thomas, Kent, Helena.

 

Indretning af Nyt træningslokale: Finn, Lars og Niklas vil se på træningslokalet i forhold evt ophæng i spær/vægge.

Sponsorudvalget får en prioriteret ønskeliste fra trænerne mht maskiner/vægte/spejle osv

Økonomi: Klubben har skiftet bank og fået nyt kontonr. Obs dette når der skal indbetales til klubben.

Næste prioriterede udgift bliver vedr. træningslokalet.

Ikke planlagt indkøb af nye både for nuværende.

 

Superkraftcenter:

Finn: Stabil træning efter skoleopstart og indslusning af mange nye på holdet. Både oprykkere fra Kap 1 men også mange elever fra Silkeborgskolen.

 

Evaluering af DM:

I Silkeborg Kajakklub kan man ikke tilmeldes DM i mandskabsbåde, uden at klubtræneren har godkendt det. U12/U14/U16 vil være sat af trænerne. U18 og seniorer vil være sat i samarbejde med roerne.

Al tilmelding skal foregå gennem klubben.

Silkeborg Kajakklub tangerer rekorden både hvad angår antal deltagere og antal medaljer. Der var i år lidt færre medaljer af guld i forhold til 2014, til gengæld var der lidt flere af sølv.

 

Pagaj skal have stor ros vedr. afholdelse af DM. Stor ros vedr. udenomsfaciliteterne, hvor eks. toilet/badeforhold blev rengjort mange gange i døgnet.

Antallet af officials kunne med fordel øges, så ingen behøver sidde en hel dag i ”tårnet”.

 

Der har i øvrigt gennem sæsonen været en del diskussioner vedr udtagelser og sammensætning af landsholdsbåde. Vi henstiller at kontakt vedr. udtagelse til landsholdene går gennem Kap.chefen i klubben.

 

Uge 7 træningslejr. 10 dage/9 overnatninger i Portugal/Montebelo

Fly fra Billund. Pris 7.900 kr Fuld egenbetaling.

Frist for tilmelding 16.10.15. Niklas udsender invitation.

Hvis man har tilmeldt sig, men af den ene eller anden grund ikke kan tage med alligevel, skal man selv forsøge at sælge sin billet.

Der er plads til 19 aktive og 1 træner. Fortrinsvis senior og U18. Skulle der være ledige pladser, kan pladsen tildeles yngre roere, men forudsætningen er, at man skal kunne tage vare på sig selv.

 

Påsketræningslejr: 50 pladser. 7 buspladser på 3 uger og 7 pladser på 2 uger.

Der vil være et tilskud på 3000 kr. fra klubben.

Der er reserveret i Temple Sur Lot.

Der arbejdes på deltagelse af fysioterapeut i 2 ud af de 3 uger. (Thomas fra Elite Silkeborg, samt en fysioterapi studerende.)

Vedr. kost. Lars Damgård undersøger mulighed for deltagelse af kok eller som minimum anbefaling af kost vha madplan.

 

Niklas reserverer 2 busser vedr. påsketræningslejr

 

Kap 1:

Stærk trænerbesætning: Søren, Lukas, Sebastian og Rasmus samt frivillige forældrehjælpetrænere.

Målet er at roerne på Kap 1 fortsætter vinteren over, så vi i foråret står med en rigtig stærk Kap 1 gruppe.

Det skal være sjovt at komme til træning hver gang.

 

Vedr. samlinger i Silkeborg: Landsholdssamlinger/Kraftcentersamlinger

Finn vil senest i oktober når disse er fastlagt, tage kontakt til Forældrerådet mhp bespisning.

 

Lørdagsfrokost

Trænerteamet har et stort ønske om at dette kan fortsætte for Kap1 og Kraftcenterroere. Det har et stort socialt aspekt.

Har dog også forståelse for den udfordring forældrerådet står overfor mht at skaffe forældrehjælp.

Forældrerådet vil snarest sende mail til forældrene og opfordre dem til at melde sig på banen allerede nu til 1-2 lørdage.

Hvis det ikke lykkes at skaffe nok forældre, er alternativet, at der ikke er lørdagfrokost ud over de lørdage der bliver besat.

Antal roere til lørdagsfrokost bliver ca 50, så vi er mange forældre til at hjælpe hinanden med at dække de ca 24 lørdage der er i en hel vintersæson.

 

Tømning af trailer for både/borde/bænke efter stævner/træningslejre:

Det er trænernes ansvar mandag efter et stævne/træningslejr at ingen børn/unge går på vandet før alle både/stropper/borde/bænke er lagt på plads.

 

Forhåbentlig bliver der grund til fejring af deltagere i VM maraton, EM sprint, Olympic Hope:

Det vil ske 4.10.15 til standerstrygning.

I 2016 vil der blive lagt en tidsplan for evt fejringer.

 

Elite Silkeborg

Den tilknyttede fysioterapeut tilbyder at være med ved træning i klubben. Et godt tiltag som Kraftcentret vil tage imod. Det vil optimalt være fredag i forbindelse med cirkeltræning.

 

Finn, Thomas Winther og Kent har møde med Elitecentret ang udarbejdelse af ”Profil/folder”

d. 3.9.

 

Vedr. ønsker til Elite Silkeborg om eks kostvejledning og mentaltræning.

Finn kan visitere roere til de tilknyttede eksperter.

Klubben yder ikke tilskud til eksterne vejledere/coaches.

 

Kommende aktiviteter.

Rendsburg Regatta: Søren er ansvarlig herfor

VM maraton: Spar Nord har betalt flybilletter. Bådene transporteres fra Silkeborg af Carsten Vium/Thomas Rask

EM sprint, Olympic Hope: bådene transporteres af Niklas/Finn

 

Kapsæsonafslutning 3.10.

Klubmesterskab og Standerstryning 4.10.

Forældre/roermøde i Sydbyhallen 6.11.15 kl. 18.30 med fælles buffet (hver familie tager en ret med). Kent udsender invitation.

 

Eventuelt: Stort problem, at det uofficielle tørrerum nedlægges.

Roere der træner 2-3 gange dagligt har brug for et sted at kunne hænge vådt tøj op.

Rasmus og Lars vil kigge på alternative muligheder, da der ellers igen formentlig vil opstå et stort problem med tøj der hænger i omklædningsrummet.

Det er ikke rimeligt, at roere skal slæbe vådt tøj frem og tilbage fra klub til skole.

Kent kontakter bestyrelsen for at drøfte placering og økonomi ifm nyt tørrerum

Næste møde: tirsdag d. 27.10 kl 19.00