Referat, Bestyrelsesmøde 5 - 2015

REFERAT

Bestyrelsesmøde 5 - 2015,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, tirsdag d. 16. juni, kl. 19.00 – 22.00                              

STED:  KLUBBEN.                                                    

Deltog ikke i mødet : Thomas Rask. (Kent som suppl.)

 

1.Godkendelse af dagsordener.

Ordstyrer:  JL.

Referent:  tw

Godkendt.

 

2. Status på byggeriet fra Carsten Vium Madsen.

Sodavandsautomaten skal have service som vurderes at blive dyrt.

Maskinen bruger rigtigt meget strøm og har talrige gange svigtet med at levere en sodavand, ligesom returpenge ikke er blevet udbetalt. Det besluttes derfor at maskinen fjernes, og vi vil forsøge at finde en anden løsning.

Carsten er i sin egenskab af Husformand også ansvarlig for mange andre opgaver af praktisk karakter.

Der er forskellige vedligeholdelsesbehov, udskiftning af en pære, hjælp til forskellige opgaver i de mange kvm.  bygninger som klubben har.

Carsten har stadigvæk brug for hjælpere som i det daglige/lejlighedsvis kan give en hånd med til at få klubben til at ”hænge sammen”, så vi alle kan være glade for at møde lokaler og bygninger, der er brugbare og i god stand.

Så hvis du har en time til overs, og har lyst til at hjælpe med sådan en opgave, så send en mail til Carsten, cm@aarstiderne.dk  eller til  soeren_slott@yahoo.dk .

3. Elite Silkeborg.

Kort info og orientering fra Kent Skovsager.

4. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med klubaktiviteter/stævner/møder mv.

Kent Skovsager arbejder på at få lavet ensartede retningslinjer på tværs af Motion, Polo og Kap for godtgørelse af kørselsudgifter ifm. klubbens aktiviteter.

5. Opdatering  af klubhistorien.

Rune Kristensen har tilbudt at samle en gruppe, der kan bidrage til opgaven.

6. Salg af litografier.

Vi har et antal nummererede Jørn Nash litografier (Victoria) som kan sælges. Forslag om salg til jubilæumspris til medlemmer i forbindelse med klubbens jubilæum.

De øvrige Jørn Nash litografier skal registreres og vurderes, men ikke sælges.

Tw får litografierne registreret og vurderet ved et galleri.

7. Bordet rundt.

KAP) Fritids – og Kulturudvalget har afsat 1,4 mio på 2017 budgettet til bl.a. et start og tidtagningsanlæg.

De mange Kap1 og KC vil deltage i ”frivilligt” arbejde i klubben 3-4 halve dage om året. Det kunne f.eks. være fælles husoprydning/rengøring, hjælp ifm. Klubbens egne stævner etc.

Til Bagsværd Regatta deltager vi med 50 roere. Træningslejren i Ry bliver i år med 30 roere, heraf ca. 10 fra andre klubber. EM Maraton, Rask trækker bådene til Slovenien. Håb om gode resultater for de mange Silkeborg roere.

Sponsorudv.) Ny deadline for Søgængeren d. 29. juni.

8. Evt.

Gave til Silkeborg Roklub ifm. deres 125 års jubilæum. (Litografi, CB deltager på klubbens vegne)

Udsmykningsudvalg, CVM laver udkast til august mødet.

 

Næste møde:

Tirsdag d. 18. august, kl. 19.00 i klubben.