Referat af bestyrelsesmøde 3 og 4, 2015

REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 og 4 - 2015,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, tirsdag d. 15. april, kl. 19.00 – 22.00

Møde, tirsdag d. 19. maj, kl. 19.00 – 22.00                              

STED:  KLUBBEN.                                                    

Deltog ikke i møde 3: Thomas Rask. (Kent som suppl.)

Deltog ikke i møde 4: Thomas Rask (Kent som suppl.), Carsten Vium Madsen.

 

1.Godkendelse af dagsordener.

Ordstyrer:  JL.

Referent:  tw

Godkendt.

 

Mødedatoer for bestyrelsesmøder for 2015 blev aftalt som nedenfor:

Onsdag d. 15. april

Tirsdag d. 19. maj  

Tirsdag d. 16. juni

Onsdag d. 17. juni, kl. 20.00, Ekstraordinær generalforsamling, (ver. 2,0)

Juli er mødefri.

Tirsdag d. 18. august

Onsdag d. 23. september

Onsdag d. 14. oktober

Onsdag d. 18. november

Onsdag d. 16. december

Alle datoer kl. 19.00.

Hvis man ønsker pkt. behandlet på bestyrelsesmøde, så send pkt. til twinther@webspeed.dk, senest 7 dage før det møde, hvor man ønsker sit pkt. drøftet.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 17. juni kl. 20.00, efter handicapløbet.

Se opslag på hjemmesiden, herunder begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling.

2. Status på byggeriet fra Carsten Vium Madsen.

Som det kan læses i bilag til indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, bliver byggeprojektet marginalt dyrere, hvorfor der måske skal optages supplerende lån.

På den ekstraordinære generalforsamling (2) vil Carsten orientere om byggeprojektet.

Claus vil orientere om de forskelle, der vil kunne være ved en ændret låneoptagelse.

Lige nu afholder Carsten møder med arkitekt, entreprenør, projektleder, kommunen, og flere andre. Det er en stor og teknisk opgave. Carsten vil snarest orientere om hvordan forløbet bliver.

Det bliver lige så snart der ligger datoer fra entreprenør og andre. På opslagstavlen ved døren til Vikingestuen vil man kunne følge processen.

Carsten er i sin egenskab af Husformand også ansvarlig for mange andre opgaver af praktisk karakter.

Det kan være forskellige vedligeholdelsesbehov, udskiftning af en pære, hjælp til forskellige opgaver i de mange kvm.  bygninger som klubben har.

Carsten har brug for hjælpere som i det daglige kan give en hånd med til at få klubben til at ”hænge sammen”, så vi alle kan være glade for at møde lokaler og bygninger, der er brugbare og i god stand.

Så hvis du har en time til overs, og har lyst til at give et bidrag til at sådan en opgave, så send en mail til Carsten, cm@aarstiderne.dk  eller til  soeren_slott@yahoo.dk .

3. Godtgørelse i forbindelse med bådtransport ved klubaktiviteter.

Bestyrelsen udarbejder rammer for kompensation for udgifter til bådtransport til stævner, klubture osv.

Der vil blive lavet ensartede regler for hvad klubben refunderer.

4. Aktivitet i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum/fødselsdag.

Bestyrelsen har besluttet at markeringen af 75 års dagen skal ske i forbindelse med indvielse af de nye lokaler, samt evt. standerstrygningen for 2015 hvis muligt.

Der bliver derfor ikke nogen markering på selve dagen.

Karen Boel har håndtaget i aktivitetsudvalget.

5. Indelukkets fremtid.

CVM har deltaget i møde, hvor Indelukkets fremtid er til drøftelse.

Der er en del forslag til ændringer, og for SK betyder det evt. flere parkeringspladser i forbindelse med dem vi har i dag.

6. Bordet rundt.

Kap-udvalget har indkøbt K4 fra DKF, sponsorudvalget har opgaven med at finde pengene.

Generelt er materiellet slidt og der skal findes midler til at opdatere flere ting.

Der er planlagt et sponsorløb d. 24. juli i forbindelse med indvielse af lokalerne i Sølystparken.

Følg med på hjemmesiden…..!

Sponsorudvalget ønsker et nyhedsbrev, som kan informere om rabataftaler, sponsorannoncer, og aktuelt fra klubben.

Der vil være deadlines for indlæg d. 15. august, og 15. november i 2015.

7. Hjemmesiden.

Trænger til en opdatering. Claus Nørregaard afprøver nyt roregistreringssystem www.rokort.dk .

Vi mangler også hjælp til at skrive klubbens historie videre.

Det man kan læse på hjemmesiden nu, stopper i 2003.

Så har du hukommelsen intakt og lyst til at skrive videre på klubbens historie, så kontakt Jeanette på lovborg80@gmail.com

 

8. eventuelt.

Intet.

 

Næste møde:

Tirsdag d. 16. juni

og

onsdag d. 17. juni, (ex. ord. generalforsamling.)