Referat fra Eliteudvalgsmøde 22.04.2015

Referat fra Eliteudvalgsmødet d. 22.4.2015

Til stede: Kristen Søndergaard, Kent Skovsager, Søren Hansen, Finn Pape, Lars Damgaard, Rasmus F.C., Brian Nymann, Thomas Rask og Helena Graversen

Referent: Helena Grversen

Dopingregler: Finn vil informere roere og trænere om dopingregler, og hvad de skal være opmærksomme på, hvis de får udskrevet medicin fra lægen.

Målsætninger for Kap. afdelingen for 2015.
Der skal udarbejdes generelle og overordnede målsætninger, som kan være gældende i en årrække. Det kunne f.eks. være, at vi har en velfungerende struktur for Kap 1/Kap2 /Kap3/ Kraftcenter, at SSK er repræsenteret på alle landshold, etc.
Derudover skal der udarbejdes konkrete målsætninger for sæsonen 2015. Det kunne f.eks. være antal medaljer /finalepladser i de forskellige årgange ved DM, NM, EM, etc.
Målene bør revideres hvert år.
Finn og Thomas kommer med et oplæg til næste møde.

Bestyrelsen har bevilliget penge til en optimering af kogefaciliteterne i køkkenet.
Ansøgningen kommer fra forældrerådet, da det ikke er optimalt med det komfur vi har p.t. Der er simpelthen ikke plads til 4 store gryder på komfuret, som er nødvendig for at kunne lave mad til alle vores roere.
Carsten Vium vil tage kontakt til forældrerådet mhp hvilke ønsker der er, og hvilke muligheder der er inden for den økonomiske ramme.

Sponsorudvalget har p.t. lavet aftale med 3 firmaer mere, så der i år til dato er sponsorstøtte for 150.000 kr + materielle goder. Det er RIGTIG godt, men med det antal roere, der har mulighed for udtagelse til de forskellige landshold, vil der blive hårdt brug for pengene.
Sponsorudvalget skeler ikke til hvem sponsor er. De går efter pengene, så ALLE typer af sponsorer er velkomne.
Det er et krav at Silkeborg Kajakklubs roere stiller op i klubtøj til stævner. Vores sponsorer støtter os, så roerne har en forpligtigelse til at vise sig i klubtøjet!
Sponsorudvalget arbejder på at få lavet en video om, hvad det vil sige at ro kajak. Den skal forhåbentlig bidrage til at få flere sponsorer.

Eliteudvalget besluttede at støtte forskellige materielle indkøb, som skal hjælpe vores roere og forældre ifm træning og stævner.
Der er igen behov for indkøb af stropper til kajaktransport.
Der blev for 2 år siden indkøbt et stort antal stropper. Der er halvdelen tilbage. Stropperne forsvinder!
Thomas og Brian vil se på hvilke fordringer der er til en ny bådtrailer.
Der er forhandling i gang med DKF om en K4, deuden ønske om en medium og large K2.
Der vil blive undersøgt hvad et ny klubtelt koster. Det vi havde med til Bagsværd er lidt lille og ikke for godt længere.
Der er bevilliget endnu et ny køkkenbord til lejren.

Thomas Winther undersøger om der er mulighed for at søge fonde.
Brian Nymann oplyser om en EU-fond, hvor man kan søge tilskud til fremme af udveksling på tværs af EU-landene. Vil undersøge, om der er mulighed for, at nogle af vores aktiviteter, kan berettige til at søge fonden. Deadline er 15. maj, men da det er meget omstændeligt, vil det ikke være realistisk at kunne nå det i år.
Betaling for udenbys kraftcenterroere er fortsat 4.000 kr om året.

Vedr. Elite Silkeborg
Vi efterspørger fortsat en skriftlig samarbejdsaftale. Vi har bedt om at se et budget, så det bliver muligt at se hvad vi evt kan søge tilskud til. Kent og Finn vil tage kontakt til Elite Silkeborg.
Peter Nygaard sidder i bestyrelsen for Elite Silkeborg, som repræsentant for Kajakklubben.
13.5. er der Talentrænernetværksmøde. Finn eller Lars deltager.

Vedr. Træningslejren i Frankrig.
Bortset fra sygdom hos mange af roerne, gik træningen som forventet. Nye roere blev integreret i truppen.

Niklas Hansen er stoppet som træner. I stedet er Brian Nymann trådt til.
Stor tak til Niklas for indsatsen og velkommen til Brian.

Der er pt 5 drenge og 3 piger der kandiderer til Kraftcentret.
Fra 1. maj vil disse træne med Lars tirsdag eftermiddag og lørdag formiddag.

Sæsonstart med CSR i Bagsværd.
Fine resultater – også af de roere der er rykket en klasse op.
Også de Kap1 roere der var med, klarede sig rigtig flot.

Kap 1 Søren Hansen
Kap 2 Gitte Thybo
Børneinstruktion: Annemette Bach er koordinator for 5 rigtig gode ”forældretrænere”
Ungdomshold: Christina Winther

Nordic Open Marathon: er ændret til et endags løb – hvad gør man med de roere der havde planlagt både at ro K1 og K2?
DKFs ATK-camp er aflyst.

Handicap: Tilmelding, tidtagning mm varetages fortsat af Eva Faurschou og Mette Maretti. Første gang den 6. maj.

Vedr. info til ”pressen” Finn skriver om Mariboregattaen og Bagsværd regattaen
Søren skriver om Rendsburg og Lübeck
Lars Damgaard om Paradisløbet.

Der drøftes mulighed for at der bliver udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne.
Skal indeholde – info fra vores sponsorer samt info fra klubben/kapafd.

Der indhentes Børneattester på alle trænere iht loven.

Næste møde 10.6.