75 års jubilæum og indvielse af nye trænings og omklædningsfaciliteter.

Mere end 130 var mødt op til klubbens markering af sit 75 års jubilæum.

Jubilæet var egentlig d. 4. juni i år, men bestyrelsen havde valgt at slå to fluer med et smæk, og benyttede lejligheden til også at markere udvidelsen af klublokalerne.

Formand Jeanette Løvborg bød velkommen og overgav herefter ordet til DKF Formand Ole Tikjøb.

Ole ønskede klubben tillykke både med de 75 år, men også udvidelsen af klubbens nye lokaler.

Det blev også til et tilbageblik på de mange år Ole har på sit eget kajak cv, med sjove minder fra den gang. DKF kan i øvrigt i 2016 fejre sit 100 års jubilæum.

Ole Tikjøb greb chancen for at uddele Jættemærker til Jeanette Løvborg, Cathrine Rask, Katrine Græsbøll Christensen, Casper Pretzmann og Morten Graversen.

Tillykke med de flotte resultater som berettiger til denne hæder.


Ole Tikjøb og Gitte Willumsen.

Ole Tikjøb og Gitte Willumsen.

Herefter fik Formand for Kultur, Fritids, - og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune Gitte Willumsen ordet og hun ønskede ligeledes tillykke til klubben med både jubilæum, lokaler og desuden de meget flotte resultater klubben har både herhjemme og internationalt.

”I er klart Silkeborgs mest vindende klub”, og Gitte lovede at hun som byrådsmedlem ville arbejde for at det i 2017 budgetterede startanlæg vil blive prioriteret højt i udvalget, så vi kan få meget mere glæde at Søsporten Hus og robanerne på Langsøen, og måske snart kan tiltrække nationale og internationale stævner til Silkeborg.

Måske allerede i 2016 hvis det bliver muligt, - det må vi krydse fingre for! (red.)

Gitte sluttede sin tale med at udbringe et leve for klubben.

Så blev det Formandens tid til sin tale.

Jeanette mindedes bl.a. hvordan hendes forældre havde taget hende med i klubben fra hun var 5 år, og at hun siden da, stort set har haft kajakroning i kalenderen på den ene eller anden måde. Hun glædede sig over den meget store opbakning som klubben har fra de mange hjælpere og sponsorer, der sørger for at klubben kan lykkes med de mange aktiviteter vi deltager i. En særlig tak blev rettet til Carsten Vium Madsen som har gennemført hele ombygningsprojektet.

Rune Kristensen som også er ”2. generationsroer” havde lavet en flot opdatering af klubbens historie, som han fortalte sjove udpluk fra.

Tidligere formand for SK Ralf Søndergaard talte om dengang man byggede de oprindelige lokaler og om hvordan man også dengang oplevede god opbakning fra Silkeborg Kommune til at føre ønskerne og planerne ud i livet. Dengang var der nok ikke så mange ”formaliteter” at tage hensyn til.  Ralf sluttede sin tale med at advare klubben om de risici der er ved ”indavl”, men glædede sig over at så mange af hans ”gamle” klubkammeraters børn nu er aktive på vandet og præmieskamlerne. (Ralf glemte at nævne, at hans egen datter også ror kajak, (red.) ).

Ralf Søndergaard.

Ralf Søndergaard.

Tidligere formand for SK Peter Nyegaard havde også bedt om ordet, og han kiggede ligeledes tilbage på sine mange år i klubben, og udråbte Silkeborg Kajakklub til Danmarks største og verdens bedste kajakklub.

Efter de mange taler blev det tid til at fordybe sig i tapas-buffeten.

Gitte Willumsen (V) indviede officielt de nye lokaler ved at klippe det røde bånd og erklære lokalerne for åbnet.