Referat af bestyrelsesmøde 9 2015

REFERAT

Bestyrelsesmøde 9 - 2015,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d. 18. november, KL. 19.00 – 23.00                              

STED:  Klubben.                                                      

Deltog ikke: Claus Byskov, Thomas Rask.

 

2)

Poloafd. v/ Poul Helge fremlagde ønsker fra POLO-afd. til supplerende tryk på klubdragt, dommerjakke i sort, behov for trailerløsning til polokajakker og udstyr, samt livredderprøve.

Bestyrelsen gav PH mandat og opbakning til at arbejde videre med det supplerende logo, som polospillerne har ønsket. Det drejer sig om et tryk på ryggen af klubdragten. Der har været en intern logokonkurrence blandt polofolkene. PH arbejder videre med at optimere logoet (farve og form). Udgifter til tryk mv. skal holdes indenfor poloafdelingens eget budget.

Bestyrelsen indskærper at når der er podieoptræden, så repræsenterer man klubben i dennes paradedragt, som det gælder alle andre i klubben.

Reglerne for polo foreskriver at når man er dommer, så skal jakken være sort. Dommeropgaven går på skift mellem de deltagende klubber og polo afd har derfor brug for en sort jakke.

Poloafd. kan indkøbe passende jakker i sort, og få trykt Silkeborg Kajakklub herpå.

KAP afdelingen har lignende sort løsning på regntøj. Polo opfordres til at indkøbe jakke, der samtidig kan dække behov for at holde varmen mellem kampene.

Endelig bedes poloafd.  benytte klubbens sponsor og rabataftale med Sportigan. Udgifterne til indkøb af jakker holdes indenfor poloafd.  eget budget.

Poloafdelingen har et stort behov for at have en trailer, som kan indrettes til de korte polokajakker. De trailere klubben har pt., har i flere tilfælde beskadiget bumperne (enderne) på polokajakkerne. Der ønskes en trailer i stil med de lukkede trailere som poloafd. indtil nu har lejet ved Shell, men der kunne være store fordele for poloafd. hvis man kunne indkøbe, og efterfølgende indrette en trailer til poloformålet. PH fremviste et par eksempler fra andre klubber på god indretning af trailer.

Beslutning: Der afholdes et fællesmøde for klubbens trailerbrugere i januar måned, så beslutning om evt. indkøb af polotrailer udskydes til efter dette møde. PH og poloafd. bruger tiden frem til mødet på at kontakte trailerforhandlere, og undersøger markedet grundigt.

Livredderprøve.

Der er stadigvæk brug for interesserede, som har lyst til at få en gratis livredderprøve.

Kontakt Poul Helge hvis du kunne være interesseret: pha@pc.dk

 

3) Husformanden orienterede om byggeriet.

Budgettet ser ud til at holde, på trods af flere uforudsete udgiftsposter, som fx isolering af nye varmerør, behov for anden løsning til de små lockere der er på gangen, råd i tagkonstruktion mv.

Husformanden indhenter tilbud på isolering mv.

Der er indgået forslag til indretning af det nye motionsrum, og der er desuden ønske om maskiner til træning af ben.  Jeanette og Søren kontakter Lars og Finn, for at finde hensigtsmæssig løsning på ønskerne.

Enkelte klubmedlemmer har sat hængelås på de små lockere der findes på gangen. Hensigten med de små lockere er at man kan opbevare sin pung, telefon eller lign. deri mens man er på vandet. Ved aftenens bestyrelsesmøde var samtlige lockere aflåst med hængelås. Det er ikke hensigten for denne mulighed. Der kommer mere herom snarest, men hvis du har taget et af de små rum i din besiddelse, bedes du holde op med det asap.

4) Jubilæum og lokaleindvielse.

Jubilæum og lokaleindvielse.

Klubbens 75 års jubilæum markeres lørdag d. 5. december kl. 11.00.

Der er lagt invitation på hjemmeside mv.

Tapasmenuen bliver leveret af klubbens trofaste sponsor Silkeborg Slagteren.

5) Klubbens historie.

Rune Kristensen er ved at lægge sidste hånd på en større opdatering af klubbens historie.

Jeanette kontakter Rune Kristensen for at aftale detaljer om offentliggørelse og præsentation heraf.

Salg af jubilæumslitografier er på trapperne.

 

Eventuelt.

Den tidligere udmeldte løsning, der skulle erstatte sodavandsmaskinen er indtil videre sat på standby. Herom senere.

Dato for afholdelse af frivilligfest kommer snarest, og bliver som tidligere udmeldt primo 2016.

Kommende møder

Lørdag d. 5. december

•                          Jubilæumsfest og lokaleindvielse.

Onsdag d. 16. december

•                          Bestyrelsesmøde kl. 19.00