Referat af Bestyrelsesmøde 8 - 2015

REFERAT

Bestyrelsesmøde 8 - 2015,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, onsdag d. 21. oktober, KL. 19.00 – 21.30                              

STED:  Klubben.                                                      

Deltog ikke: Thomas Winther, Claus Byskov, Thomas Rask.

 

Rengøringsaftalen med BH rengøring skal genforhandles, og søges fortsat med hjælp fra klubmedlem(mer).

                            

Sodavandautomaten flyttes snarest således at køkkenet kan istandsættes. I stedet vil der indsættes automat leveret af ARLA, som skal stå evt. i motionsrummet og indeholde protein drikke bla. samt mindre mellemmåltider. Den nye automat kræver en serviceaftale som vil give en udgift på 8-9 tkr årligt. Dette sammenholdes selvfølgelig med udgiften på sodavandsautomaten. Der kan betales med mønter og med smartphones via en app.

 

Oprydningsdag søndag den 22. november igangsættes.

 

Idrætsrådet.

Bestyrelsen bakker op om Rene Maretti som klubbens fortsatte repræsentant i Idrætsrådet.

 

Jubilæumsdag d. 5. december.

Der mangler hjælpere til dagen, idet alle hjælpere der tidligere har givet tilsagn om deres hjælp, er sprunget fra. Der opsættes opslag på hjemmesiden og i klubben, hvor der skal stå at Jubilæumsreceptionen er i fare. Klubmedlemmer skal melde sig til snarest og med deadline den 2. november. Såfremt ingen melder sig til, bliver jubilæumsreceptionen revurderet til at blive nedlagt. Bestyrelsen vil dog gøre sit til, at den bliver afholdt, men det er nødvendigt med hjælpere.

 

Teknikrummet kan ikke længere bruges til tøjtørring. Alternativ løsning undersøges, idet behovet er stort.

 

Klubhistorien.

Vi mangler stadig at se en opdatering af klubhistorien. Den er dog godt på vej og vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 

Salg af litografier.                     

Jubilæumspris på 1000,- resten af 2015 til medlemmer,

1500,- til andre.

TW har medio september aftalt med Rune, at Rune beder Ralf Søndergaard tage billede og lave en tekst.

 

Der er spurgt til at om der kan flyttes turbåde over i Søsportens Hus. Bådene vil blive returneret til sæsonstart. SS undersøger pladsopbevaring.

Kajakpoloholdet

har forespurgt på at ændre logo til eget brug i kajakpoloregi.

Denne ide blev dog nedstemt pga. at der ønskes et større sammenhold i klubben og dermed et logo. Vi stiller alle op på kajakklubbens vegne og der skal være et sammenhold når klubben repræsenteres udadtil.

Der afholdes DKF-dialogmøde i kajakklubben den 11. november fra kl. 19.00. TR, SS og evt JL deltager.

 

Vokseninstruktion.

SS oplyser at Motion nu har fundet en afløser for Jytte som koordinator af vokseninstruktion of formand for instruktionsudvalget , idet Bente refslund har sagt ja til at stå i spidsen for voksen instruktion.

 

Trailere.

Trailermøde skal igangsættes snarest.

SS vil indkalde til møde angående sikring af koordination af trailere på tværs af afdelingerne primo november.

Kommende møder

Onsdag d. 11. november, kl. 19.00 – 22.30

•                          Dialogmøde med DKF, (klubbens lokaler).

Onsdag d. 18. november

•                          Bestyrelsesmøde kl. 19.00

Lørdag d. 5. december

•                          Jubilæumsfest

Onsdag d. 16. december

•                          Bestyrelsesmøde kl. 19.00