Referat af bestyrelsesmøde 7 - 2015.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 7- 2015,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, MANDAG d. 21. september, KL. 19.00 – 21.30                              

STED:  KLUBBEN.                                                    

Deltog ikke: Thomas Winther, Carsten Vium Madsen

1.

Godkendelse af dagsorden.

Ordstyrer:  JL.

Referent:  JL

2. Status fra byggegruppen

Carsten var ikke til stede, men havde i stedet sendt opdatering på mail.

Byggeriet skrider frem som forventet. Dog startede byggeriet ca. 2 mdr for sent grundet udfordringer med tillæg til klubbens lejekontrakt med kommunen og dermed finansieringen.

Desuden er der en del arbejde klubben selv skal udføre, inkl indkøb af materialer og værktøj til udførelse af følgende:

 •  Malerarbejde i fm. nybygning

  • Malerarbejde i fm. vedligehold

  • Demontering eksisterende let væg og dør ved den gamle depot

  • Ombygning af eksisterende køkken så der bl.a. kan laves ”lørdagsfrokost”

  • Udskiftning af eksisterende vindskeder mod vest (inkl. rep. af nedløb)

  • Udskiftning af eksisterende vindskeder på bådhaller (inkl. rep. af nedløb)

  • Fjerne det ulovlige halvtag mod nabo (materialer kan evt. genanvendes)

  • M.m.m

3. Pladsproblemer i bådhal

Poloafdelingen har meddelt at de har meget trænge kår til bådplads og udstyr.

Der er et generelt pladsproblem i bådhallerne til alle typer både og udstyr.

Løsning kan blive forlængelsen af første bådhal, hvor der i dag er cykelparkering.

Der er lavet tegning.  Der skal indhentes tilbud, men bliver tidligst til næste år hvis der er penge.

CB hører Claus Nørreskov ad hvor mange der anvender turbådene (der skal trækkes en liste), såfremt de skal have en evt. ”vinterplads”.

 

 

4. Jubilæum

Dato den 5. dec. Midt på dagen.

Bespisning og tilmelding nødvendig.

Følgende inviteres: Roklubben og nabo (kano og kajakudlejning), avisen, DKF, Byrådet, sponsorer, Elite Silkeborg

Artikel til avisen

Der mangler hjælpere til arrangementet

Litografi bliver sat til salg til jubilæumspris 1.000,- kr. for medlemmer, 1.500,- for ikke-medlemmer.

4.a Opfølgning på pkt. fra sidste møde.

Opdatering af klubhistorie.

Rune Kristensen er nået langt med historien, og er tæt på at have noget klar inkl. klubbens bedste resultater og billeder. Bliver snarest sendt til Jeanette til  godkendelse.

5. Flytning af oktober mødet

Pga efterårsferie flyttes oktober bestyrelsesmødet en uge til den 21. oktober kl. 1900.

7. Bordet rundt.

JL: Standerstrygning:

Km-pokaler til yngste, ungdom og junior sløjfes grundet manglende km registrering. Vi ved at vores kaproere udgør en stor del af km statistikken. Det er rigtig ærgeligt. Kapafdelingen vil prøve at sætte ind overfor denne udfordring.

TR: Der opfordres til en oprydningsdag inden jubilæum og indvielse af klublokalerne.

Forslag til næste pkt til dagsorden: fastholdelse af klubmedlemmer.

CB forbereder økonomi.

CB: Rokort.dk er en realitet 1. oktober og noteres på hjemmesiden.

Claus Nørregaard og Aage Ellehuus høres ad mht hvor langt de er i bådprocessen og mærker, samt at linket til køb af mærker skal opdateres.

 

Næste møde:    onsdag d. 21. oktober kl. 19.00 i klubben.