Referat af bestyrelsesmøde 6 - 2015.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 6 - 2015,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, tirsdag d. 18. august, kl. 19.00 – 22.00                              

STED:  KLUBBEN.                                                    

Deltog ikke i mødet : Thomas Rask. (Kent som suppl.)

 

1.Godkendelse af dagsordener.

Ordstyrer:  JL.

Referent:  tw

Godkendt.

 

2. Status på byggeriet fra Carsten Vium Madsen.

Claus Byskov og Leif Kristensen gennemgår arkivet.

Rejsegilde CVM er tovholder og taler.

CVM forsøger løbende at lægge relevant info om byggeriet løbende på hjemmesiden.

Informationsskabet på bygningen skal opdateres, Kent laver oplæg.

 

3. Fastnettelefon.

Telefonen bruges ikke og nummer afmeldes af Claus Byskov snarest. Obs på hjemmesiden.

4. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med klubaktiviteter/stævner/møder mv.

Der er aftalt retningslinjer for kørselsgodtgørelse for kørsel i forbindelse medklubaktiviteter.

Retningslinjerne lægges på hjemmesiden.

 

 5. Opdateringaf klubhistorien.

Rune Kristensen arbejder på opdatering.

6. Salg af litografier.

Der var fremsat forslag om salg til meget lav jubilæumspris til medlemmer i forbindelse med klubbens jubilæum.

Tw får litografierne registreret og pris vurderet ved et galleri.

7. Bordet rundt.

Der afholdes afslutningsfest for KAP-afdelingen d. 3. oktober i Sydbyhallerne og i klubben efterfølgende.

 

8. Evt.

 

Næste møde:

Onsdag d. 23. september, kl. 19.00 i klubben.