Referat af bestyrelsesmøde 5-2014, OPDATERET!

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde 5-2014,  Silkeborg Kajakklub.

Møde, MANDAG DEN 18. august, KL. 19.30 – 22.30                              

STED:  KLUBBEN.                                    

Deltog ikke: Thomas Rask.

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Referent.:  tw

Ordstyrer, JL. 

 

2. Klubbens 75 års jubilæum i 2015.

Der skal laves en plan for hvilke aktiviteter og arrangementer vi vil markere jubilæet med.

Jubilæumsarrangementer kan kombineres med et rejsegilde eller med indvielses af tilbygning.

Klubbens historie, der ligger på hjemmesiden skal revideres og ajourføres frem til nu.

Meget afhænger af byggeriet, så vi venter på en realistisk tidsplan for byggeriet, inden vi beslutter omfang og indhold af jubilæum. JL kontakter aktivitetsudvalget og giver rammerne og økonomi til dem.

 

 3. Status fra arbejdsgruppen vedr. om/tilbygning.

JL har haft møde med Nykredit, og JL er stillet et svar fra Nykredit i udsigt i denne uge (34).

Problemet er fortsat at kommunen ejer grunden, klubben bygningerne.

Bestyrelsen har mandat fra generalforsamlingen til at optage lån til en om/tilbygning. Der ansøges om en mio. Når lånemulighederne er på plads, kan der søges de sidste tilladelser, og byggeriet kan sættes i gang.

Optimisterne tilkendegiver, at vi kan gå i gang sidst på året, og måske være klar til indvielse i første halvdel af 2015.

Låneansøgning til DIF sættes i bero.

4. Fest for hjælpere, ”TAK for hjælpen fest” .

Bestyrelsen vil meget gerne sætte pris på, og værdsætte de mange der gør det muligt at vi kan have en klub med så højt et aktivitetsniveau, så gode faciliteter, så mange….. , så meget….., og så flotte….., alt det der gør at Silkeborg Kajakklub er det, den er i dag. Uden så mange frivillige og engagerede medlemmer, aktive som passive, kunne det simpelthen ikke lade sig gøre.

At sige tak til hver enkelt hjælper er det Bestyrelsen allerhelst vil.

Risikoen for at glemme eller allerværst overse nogen, er simpelthen for stor.

Derfor vil vi i forbindelse med efterårsrengøringen, - den første lørdag i november (1. november) invitere alle Jer der har ydet en lille eller stor hjælp i løbet af året.

Vi ophænger lister i klubben som man selv skal skrive sig på og har lyst til at blive fejret , og der bliver også tilmeldingsmulighed via hjemmesiden.

Så det er altså op til een selv at skrive sig på, for dels måske at give en hånd med ved efterårsrengøringen, men allermest for at deltage i det efterfølgende klubarrangement.

Vi forestiller os at vi tænder nogle griller, steger noget godt kød, provokerer alkoholpolitikken, (et par fadøl eller noget vin), og spiser de traditionsrige hjemmebagte kager til kaffen.

Eller noget i den retning, ……………….i hvert fald en opfordring til interesserede til, - i første omgang at sætte kryds i kalenderen d. 1. november 2014.

Mere herom på hjemmesiden inden længe.

OPDATERING:  

Bestyrelsen har efter offentliggørelse af referat lyttet til indvendiger, og besluttet at invitere deltager, i forventning om minimal risiko for at overse frivillige, der har ydet en væsentlig indsats for klubben"

 

5. TdG 2014.

Niklas har brug for hjælpere til at få sendt roerne afsted fra Langsøen.

Der er ophængt seddel på opslagstavlen.

JL kontakter Niklas snarest.

6. Ønske fra Havkajak og Turudvalget om lov til indkøb af nye kajakker.

Havkajak og Turudvalget har søgt om lov til at udskifte/nyindkøbe kajakker.

Klubbens økonomi tillader pt ikke, at der indkøbes nye kajakker.

Undtagelsesvis gives der lov til at havkajakafd. indkøber en god brugt båd, under forudsætning af at en ikke brugbar båd (et ”badekar”)sælges først.

Søren Slott er kontaktperson, og rammen er max. 5.000,-

7.

Drøftelse af praksis for hvem der kan/må købe ind på klubbens vegne.

 

8. Regnskab fra de af klubben afholdte stævner.

Afventer næste bestyrelsesmøde, da alle bilag ikke er indgået endnu.

Regnskaberne rundsendes til Bestyrelsen, når de foreligger.

 

 

9. Status på rengøringen.

Den ekstra rengøringsdag ser ud til at have den ønskede effekt.

Huschefen opdaterer rengøringsskilte snarest.

 

10. Årshjulet.

Bookning af livreddere og svømmetider.

Carsten Vium Madsen (CVM)  og Thomas Vonge deler livrederopgaven for KAP-svømning mellem sig i år.

Motionsafdelingen, Søren Slott undersøger.

11. Søgængeren.

Tw sender mail til redaktør.

Alle opfordres at sende artikler og fortællinger til klubblad@silkeborg-kajakklub.dk

 

12. Bordet rundt.

Formanden:

Husformand:

Kapchef:

Motionschef:

Søren indsender tilmelding til TdG.

Adm.chef:

Møde om Sølystparken d. 20. august, (CB og JL deltager).

Sponsorchef:

Info til best. om indgåede aftaler.

13. Eventuelt.

Ingen.

Næste bestyrelsesmøde, 15. september.

Aftalte møder:

15. oktober.

19. november.

17. december.