Søsportscenter ved Langsøen – nu er der en plan for at igangsætte etablering i 2014!

Siden 2008 har vi i Silkeborg Kajakklub sammen med Silkeborg Roklub arbejdet for at få bedre muligheder for regatta og daglig træning på Langsøen. I 2014 bliver der taget første spadestik til faciliteter som med tiden kan udvikle sig til at blive et stort aktiv for ro, kajak og kajakpolo aktiviteter i Silkeborg, og et fyrtårn for byen i almindelighed.

I 2011 blev vedtaget en lokalplan for parken ved Sølystvej, som sætter rammerne for hvad der kan opføres. Denne lokalplan blev vedtaget efter høringer med naboer på Sølystvej og i Alderslyst, og selvom der var indsigelser så var der også positive tilkendegivelser overfor et projekt som kan omdanne området til at blive et aktiv ikke bare for roere og padlere, men også for områdets beboere. 

Illustrationen nedenfor viser de bygninger, parkeringsplads og broanlæg som lokalplanen giver mulighed for at opføre. Lokalplanen foreskriver også hvordan etableringen kan opføres i etaper. Etape 1 er parkeringspladsen øverst til højre i illustrationen. Den blev etableret i 2013. Etape 2, er det som ligger indenfor den røde stiplede linje. Detailplanlægning af dette har Silkeborg Kommune nu igangsat med Laban arkitekter som udførende. Tidsplanen siger at bygningsarbejdet skal begynde til september 2013, når regatta aktiviteter er overstået, og så færdigt i løbet af februar 2015. 

Etape 2 kommer til at omfatte bådskure med plads til kajakker, polokajakker og roklubbens outriggere. Der bliver lidt plads til opbevaring af øvrigt materiel. Denne plads skal vi forvente at komme til at dele med øvrige brugere af faciliteterne, f.eks. windsurferne og SSP som begge har aktiviteter på Langøen i sommerperioden. Omklædnings og toilet faciliteter har det samlede budget på 4 mio. kr. kun givet meget begrænset mulighed for. I Udarbejdelsen af tegninger til projektet bliver dialog nødvendig med kommunen og Laban om hvordan der kan prioriteres anderledes, så nogenlunde tidssvarende omklædningsfaciliteter kan tilbydes. På tegninger er der angivet eet fælles herre og dameomklædningsrum på 6 kvm. Forbedring af dette bliver nødvendigt for den daglige brugsværdi af faciliteterne. Endelig bliver der et broanlæg til isætning af både.    

Etape 3 kommer til at omfatte flere omklædnings og toiletrum, opholdsrum m køkken og multisal til f.eks. gymnastik eller bespisning ifm. regatta. Hverken tidsplan eller budget for dette er endnu fastlagt, men der er ingen tvivl om at finansieringen af dette kræver mere end hvad Silkeborg Kommune indtil videre har prioriteret at bidrage med. Vi ved fra dialog med betydende fonde at projektet i sin helhed har deres interesse, men desværre også at disse fonde traditionelt kræver at være med fra starten, og at kommunen skal bidrage med mindst halvdelen af investeringen. 

Vi skal dog glæde os over at, der nu er konkrete planer for at skabe en del af det vi startede med at kæmpe for i 2008. Og samtidig huske at der endnu er nogle ’nødder der skal knækkes’ for at komme helt i mål.